Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5024287 ΕΞ 2015/23.11.2015 Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5023068 ΕΞ 2015/2-11-2015 Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5024287 ΕΞ 2015/23.11.2015 Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5023068 ΕΞ 2015/2-11-2015 Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2015
Αρ.πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5024287 ΕΞ 2015
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ' ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10, 101 84 - Αθήνα
Πληροφορίες: Χ. Νασοπούλου
Τηλέφωνο: 210 6987507
Fax: 2106987506
Email: ipr@otenet.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5023068 ΕΞ 2015/2-11-2015 Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

Σας κοινοποιούμε την αρίθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5023068 ΕΞ 2015/2-11-2015 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5027471 ΕΞ 2014/18-11-2014 ΑΥΟ σχετικά με την επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών "Ελ. Βενιζέλος"» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2482/Β/18-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΛΟΞΗ-6ΕΚ) για ενημέρωσή σας και περαιτέρω ενέργειες.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ

Πηγή: Taxheaven