Άρθρα Περιπτωσιολογία απογραφών για την εξαγωγή λογιστικού αποτελέσματος 2015

Άρθρα Περιπτωσιολογία απογραφών για την εξαγωγή λογιστικού αποτελέσματος 2015http://www.lsr.gr

Πρακτικός πίνακας αναφορικά με την περιπτωσιολογία ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ για την εξαγωγή του λογιστικού αποτελέσματος του 2015, όπως προκύπτουν με την εφαρμογή των Ν.4172/2013 και  Ν.4308/2014.

Έχουν επισημανθεί 9 διαφορετικές περιπτώσεις και υπάρχει η σύνδεση μεταξύ τους στα έτη 2013 – 2014 και 2015, όπου ισχύουν τα Ε.Λ.Π και παρατίθενται και 5 βασικοί κανόνες, όπως προκύπτουν από τις διατάξεις των παραπάνω νόμων.

Την επιμέλεια του πίνακα αυτού είχε η Επιστημονική Ομάδα της Ένωσης μας με την πολύτιμη βοήθεια και συνεργασία των έγκριτων συναδέλφων Λογιστών – Φοροτεχνικών Γεώργιου Χριστόπουλου και Βαγγέλη Μιχελινάκη, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά.


Πηγή: Taxheaven