Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/4052/18.11.2015 Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 30/003/000/3623/2015 ΑΥΟ

Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/4052/18.11.2015 Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 30/003/000/3623/2015 ΑΥΟ

Αθήνα 18 Νοεμβρίου 2015
Αριθ. πρωτ : 30/003/000/4052
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμ Α'

Ταχ. Δ/νση: Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας: 11521-Αθήνα
Τηλεομοιοτυπία: 2106468272
Πληροφορίες: Αλ. Σκορδάκη,
Στ. Χατζηγεωργίου
Τηλέφωνο: 2106479273, 2106479231
e-mail: alcohol_food@gcsl.gr

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 30/003/000/3623/2015 ΑΥΟ».

Α.1. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την ΑΥΟ υπ' αριθ. 30/003/000/3623/16.10.2015, με την οποία επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις στις ισχύουσες σήμερα Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με την λειτουργία των αποσταγματοποιείων (ΑΥΟ 3002475/383/0029/02-02-2010), ως και σχετικά με την παραγωγή και διάθεση των αλκοολούχων ποτών (ΑΥΟ 30/077/2131/31-8-2011). Συγκεκριμένα:

α. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της εν λόγω κοινοποιούμενης ΑΥΟ, τροποποιούνται οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2α του άρθρου 3 της ΑΥΟ 3002475/383/0029/02-02-2010, οι οποίες επεκτείνονται και προκειμένου για την περίπτωση των αποσταγματοποιείων που κατεργάζονται άλλες πρώτες ύλες πλην των στεμφύλων.

Έτσι, στην περίπτωση αυτή, προβλέπεται ότι οι δεξαμενές/δοχεία για την υποδοχή των διαφόρων άλλων πρώτων υλών θα πρέπει να έχουν συνολική χωρητικότητα που αντιστοιχεί στην παραγωγή 1500 λίτρων ανύδρου εκ του οικείου αποστάγματος, ήτοι ισοδύναμη εκείνης που προβλέπεται προκειμένου για τα αποσταγματοποιεία που κατεργάζονται στέμφυλα.

β. Με τις διατάξεις του άρθρου 2 αυτής, τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του άρθρου 12 της ΑΥΟ 30/077/2131/31-08-2011 και έτσι καταργείται η απαίτηση για την ελάχιστη επιφάνεια (120 τ.μ.) των ποτοποιείων, ενώ παρέχεται η δυνατότητα χρήσης και υπογείων ως βοηθητικών χώρων (αποθήκες, αποδυτήρια κλπ).

2. Η κοινοποιούμενη ΑΥΟ δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ υπ' αριθ. 2231/Β και, σύμφωνα με το άρθρο 3 αυτής, ισχύει από της δημοσιευσεώς της (ήτοι από την 16-10-2015).

Β. Κατόπιν τούτων, οι Χημικές Υπηρεσίες παρακαλούνται για τη σχετική ενημέρωση των εποπτευομένων από αυτές οικείων επιτηδευματιών. 

Συνημμένως και για την διευκόλυνση των Χημικών Υπηρεσιών συναποστέλλονται και οι οικείες διατάξεις [των ΑΥΟ 3002475/383/0029/02-02-2010 (άρθρο 3) και ΑΥΟ 30/077/2131/31-8-2011 (άρθρο 12)] όπως διαμορφώνονται μετά την τροποποίησή τους με τις προαναφερθείσες διατάξεις της κοινοποιούμενης ΑΥΟ.

Για κάθε περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεσθε στην Υπηρεσία μας.


Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
ΣΤ. ΣΑΜΙΟΣ
Πηγή: Taxheaven