Αρ. πρωτ.: οικ. 50838/23.11.2015 Εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 1 του ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ) από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής

Αρ. πρωτ.: οικ. 50838/23.11.2015 Εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 1 του ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ) από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής

Αθήνα, 23/11/2015
Αρ. Πρωτ. οικ.: 50838

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Μεσογείων και Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδ.:11526
Πληροφορίες:Α. Σκάρλα
Τηλέφωνο:210-6915981
FAX:210-6918088

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 1 του ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ) από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής


Με αφορμή την μέχρι σήμερα εμπειρία από την εφαρμογή του άρθρου 10 του ν.4067/2012, ερωτήματα - επισημάνσεις που έχουν γίνει στο Υπουργείο από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής κατά την εξέταση θεμάτων στα πλαίσια των προαναφερόμενων διατάξεων και συμπληρωματικά των αναφερόμενων στο Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του ν.4067/2012 (Υ.Α 63624/1.12.2012, Εγκ. 19/12) και του υπ' αρίθμ. οικ. 28279/30.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕ560-Η4Μ) εγγράφου Γεν. Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος με θέμα «Κριτήρια βέλτιστης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.4067/2012 (Ν.Ο.Κ) από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής», διευκρινίζουμε τα εξής:

Για την εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 1 του ν.4067/2012 «Κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές», τίθενται ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Η εξέταση των ποσοτικών κριτηρίων στην οποία αναφέρεται η παρ. Α του υπ' αρίθμ. οικ. 28279/30-4-2013 εγγράφου (παρ. 1 α,β,γ,δ) αποτελεί προϋπόθεση εφαρμογής του εν λόγω άρθρου και «δεν τίθεται θέμα σχετικής αξιολόγησής της από το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ως εκφεύγουσα των αρμοδιοτήτων του».

Όμως συμπληρωματικά των ποσοτικών αυτών κριτηρίων - προϋποθέσεων και με ισάξια, αν όχι μεγαλύτερη σημασία, πρέπει να συνεκτιμώνται και τα ποιοτικά κριτήρια, που αφορούν στο περιβαλλοντικό όφελος και στη βέλτιστη απόδοση σε κοινή χρήση, όπως ρητά άλλωστε αναφέρεται στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ΝΟΚ που ορίζει ότι «Σε κάθε περίπτωση το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής για τη διατύπωση της γνώμης του λαμβάνει υπόψη του ιδίως τα κριτήρια του περιβαλλοντικού οφέλους και της βέλτιστης απόδοσης σε κοινή χρήση.».

Κατά συνέπεια, τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής:

■ Για τη διατύπωση της γνώμης τους, δεν περιορίζονται στην ικανοποίηση και μόνον των μετρικών προϋποθέσεων των εδαφίων α,β,γ,δ της παρ.1 του άρθρου 10 του ν.4067/2012, δεδομένου ότι η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών δεν καλύπτει από μόνη της την ουσιαστική σκοπιμότητα της διάταξης,

■ Οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα ποιοτικά κριτήρια, προτείνοντας τη βέλτιστη χωροθέτηση της οικοδομής στο οικόπεδο και την επωφελέστερη πολεοδομικά διάταξη της αποδιδόμενης σε κοινή χρήση επιφανείας του, ώστε να μεγιστοποιούνται τα οφέλη για την ευρύτερη πυκνοδομημένη / αστική περιοχή, 

■ Πρέπει να διασφαλίζουν ότι το περιβαλλοντικό - πολεοδομικό - οικιστικό - κοινωνικό όφελος από τη μείωση της κάλυψης του οικοπέδου, ο τρόπος απόδοσης σε κοινή χρήση και η διαμόρφωση των ακαλύπτων χώρων του οικοπέδου, αντισταθμίζει την επιβάρυνση που προκύπτει (εκ των πραγμάτων) από την αύξηση του συντελεστή δόμησης.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση παράλληλης εφαρμογής του άρθρου 10 παρ. 1 του ν.4067/2012 και της παρ. 6 β του άρθρου 17 του ίδιου νόμου, τυχόν επεκτάσεις υπόγειων χώρων του κτιρίου κάτω από τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου θα πρέπει να γίνονται κατ' οικονομίαν και στο βαθμό που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο, καθώς η επιδιωκόμενη μείωση της κάλυψης συνδέεται άρρηκτα με τη δυνατότητα διήθησης του νερού στο έδαφος και φύτευσης υψηλών δέντρων.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερο νομικό καθεστώς της επιφάνειας του οικοπέδου που αποδίδεται σε κοινή χρήση, τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την εν λόγω απόδοση σε κοινή χρήση, τον προορισμό της επιφάνειας αυτής και την απρόσκοπτη χρήση της από τον οικείο Δήμο στο πλαίσιο των οριζόμενων στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν.4067/2012, είναι σαφές ότι τυχόν επεκτάσεις υπογείων χώρων του κτιρίου κάτω από την αποδιδόμενη σε κοινή χρήση επιφάνεια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτές.

 


Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ειρήνη ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑΠηγή: Taxheaven