Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 5024553 ΕΞ2015/25.11.2015 Σχετικά με τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ.

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 5024553 ΕΞ2015/25.11.2015 Σχετικά με τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ.

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 5024553 ΕΞ2015
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' ΚΑΙ Δ'

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Αν.Μουζακίτου-Αικ.Μελανίτου
Τηλέφωνο: 210.69.87.423, 407
FAX: 210.69.87.408
E-mail: finencis@otenet. gr

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ.»

Με αφορμή ερωτήματα Τελωνειακών Αρχών και φορέων αναφορικά με τη δυνατότητα εφαρμογής κατά τον εφοδιασμό ενεργειακών προϊόντων, της αρ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ 5025815 ΕΞ 2014/29.10.2014 Ε.Δ.Υ.Ο. και με την οποία διευκρινίζεται ότι, δύναται να πωλούνται προϊόντα Ε.Φ.Κ. μεταξύ εγκεκριμένων αποθηκευτών, ως εφόδια πλοίων και αεροσκαφών χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η μεταφορά αυτών από τη φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή - προμηθευτή στη φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή - εφοδιαστή, σας γνωρίζουμε ότι η εν λόγω Ε.Δ.Υ.Ο. εφαρμόζεται και για τα ενεργειακά προϊόντα.
Ευνόητο είναι ότι, ανεξάρτητα των ανωτέρω, οι ως άνω φορείς οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α), όπως ισχύει.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η
ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ε.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Πηγή: Taxheaven