Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1152341 ΕΞ 2015/25.11.2015 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων προτίμησης τοποθέτησης υπαλλήλων

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1152341 ΕΞ 2015/25.11.2015 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων προτίμησης τοποθέτησης υπαλλήλων

Αθήνα,25/11/2015
Αρ. Πρωτ.:ΔΔΑΔ Β 1152341 ΕΞ 2015
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο:210 3375138-9
Fax:210 3375049

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων προτίμησης τοποθέτησης υπαλλήλων ».

Στο πλαίσιο της μεταφοράς των υπαλλήλων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΕΓ ΣΔΟΕ) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) (Α.Υ.Ο. 2/73409/0004/18.11.2015) και ενόψει της οριστικής τοποθέτησής τους μετά τη δημοσίευση της απόφασης κατανομής, καλούνται οι υπάλληλοι να υποβάλλουν αίτηση προτίμησης σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα έως και την 01/12/2015 μέσω fax στο 210-3375049 ή 210-3375058.

Κρίνεται απαραίτητο η αίτηση προτίμησης να περιλαμβάνει κατά σειρά προτεραιότητας περισσότερες από μία Υπηρεσίες  κεντρικές και περιφερειακές.

Οι αιτήσεις αυτές θα συνεκτιμηθούν σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τις εκκρεμείς υποθέσεις της ΕΓ ΣΔΟΕ που μεταφέρονται στη ΓΓΔΕ.
Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠηγή: Taxheaven