Αριθ. πρωτ.: οικ. 51557/26.11.2015 Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών ακινήτων δημοσίου ενδιαφέροντος και χαρακτήρα

Αριθ. πρωτ.: οικ. 51557/26.11.2015 Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών ακινήτων δημοσίου ενδιαφέροντος και χαρακτήρα

ΑΘΗΝΑ 26 / 11 / 2015
ΑΡ. ΠΡ. : οικ. 51557

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ : Γ'

Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων και Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδικας: 115 26 Αθήνα
Πληροφορίες: Αθηνά Σκάρλα-Αν. Βιδάλη
Τηλέφωνο: 210 - 6911507
fax: 210 - 6918088

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών ακινήτων δημοσίου ενδιαφέροντος και χαρακτήρα.

Σας ανακοινώνουμε ότι στο 143 φύλλο της 9-11-2015, Τεύχος Α', της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε ο νόμος 4342/2015 περί συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων, ενσωμάτωσης στο Ελληνικό Δίκαιο της οδηγίας 2012/27/ΕΕ κλπ.

Στο άρθρο 71 (Διατάξεις πολεοδομικού χαρακτήρα) του δημοσιευθέντος νόμου προβλέπεται η παράταση της ισχύος των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί μετά την 1-3-2006 σύμφωνα με το από 8-7-93 Π.Δ. (ΦΕΚ 795/Δ'/13-7-93) και αφορούν σε κτίρια ή εγκαταστάσεις του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο Δημόσιο και εποπτεύονται από το Κράτος ή σε κτίρια που οι μελέτες τους είναι προϊόν Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, έως τις 31-12-2023, ακόμη και αν έχουν λήξει.

Με την παραπάνω διάταξη παρατείνεται η ισχύς των αναφερομένων σε αυτήν οικοδομικών αδειών έως τις 31-12-2023, ακόμη και αν έχουν λήξει, χωρίς περαιτέρω ενέργειες των Υπηρεσιών Δόμησης, προκειμένου να υλοποιηθούν έργα δημοσίου ενδιαφέροντος και χαρακτήρα ή έργα που οι μελέτες τους προέκυψαν από Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό, η εξέλιξη των οποίων έχει πληγεί εν μέσω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας των τελευταίων χρόνων, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν βάσει παλαιότερων διατάξεων, χωρίς να απαιτείται αναθεώρηση αυτών για την παράταση της ισχύος τους και προσαρμογή των μελετών τους στις νέες διατάξεις.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Ντόρα ΓΑΛΑΝΗ Αρχιτέκτων Μηχ. - Πολεοδόμος

Πηγή: Taxheaven