Αρ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Δ 1153535 ΕΞ 2015/27.11.2015 Ενέργειες της Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, ενόψει της ολοκλήρωσης της μεταφοράς του μηχανογραφικού εξοπλισμού της στο, επί της οδού Θεσπιέων 62- Κορυδαλλός, κτίριο στέγασής της

Αρ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Δ 1153535 ΕΞ 2015/27.11.2015 Ενέργειες της Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, ενόψει της ολοκλήρωσης της μεταφοράς του μηχανογραφικού εξοπλισμού της στο, επί της οδού Θεσπιέων 62- Κορυδαλλός, κτίριο στέγασής της

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Δ 1153535 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση :Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας :101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Αικατερίνη Μπάκα
Τηλέφωνο : 210-32.22.516
Fax : 210-32.30.829

ΘΕΜΑ:«Ενέργειες της Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, ενόψει της ολοκλήρωσης της μεταφοράς του μηχανογραφικού εξοπλισμού της στο, επί της οδού Θεσπιέων 62- Κορυδαλλός, κτίριο στέγασής της».

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. 28352/17.11.2015 έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Νίκαιας και το αριθ. Δ.Δ.Υ.Υ. Γ 4024763 ΕΞ 2015/ 26.11.2015 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπουργείου Οικονομικών.

Για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται στα παραπάνω σχετικά έγγραφα, ορίζουμε ότι:

α) Η Δ.Ο.Υ. Νίκαιας δεν θα πραγματοποιήσει συναλλαγές με το κοινό την Πέμπτη και Παρασκευή 3 και 4 Δεκεμβρίου 2015, αντίστοιχα.

β) Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που τυχόν λήγουν τις παραπάνω ημέρες παρατείνονται σύμφωνα με την αριθ. 1026510/1658/370/Α0014/ ΠΟΛ.1101/19.3.2002 (Β΄524) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

γ) Για την αποφυγή προβλημάτων στην εξυπηρέτηση των πολιτών, πρέπει να εκδώσετε σχετική ανακοίνωση, την οποία θα αναρτήσετε σε εμφανή σημεία του κτιρίου στέγασης της Υπηρεσίας σας και θα την αποστείλετε στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την μη πραγματοποίηση συναλλαγών, κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, για τον λόγο στον οποίο οφείλεται αυτή, καθώς και για τις ημερομηνίες μετάθεσης των προθεσμιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αριθ. Αρ. Πρ. 1026062 /13.03.06 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης.Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Προϊστάμενος/η του Αυτοτελούς Τμήματος ΔιοίκησηςΠηγή: Taxheaven