Ανακοίνωση Ε.Λ.Τ.Ε. 11/2015 Έγκριση προγράμματος συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης των νομίμων ελεγκτών

Ανακοίνωση Ε.Λ.Τ.Ε. 11/2015 Έγκριση προγράμματος συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης των νομίμων ελεγκτών

ΕΛΤΕ

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12/2015
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ


Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) γνωστοποιεί ότι στην υπ.αρ. 108/9-10-2015 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 11 του ν. 3693/2008.

2. Την υπ.αρ. 001/2015 Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ.

3. Το υπ.αρ. 2259/21-09-2015 έγγραφο του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) με θέμα σεμινάρια συνεχούς εκπαίδευσης των ΟΕΛ ενέκρινε το πρόγραμμα της συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης των Νομίμων Ελεγκτών.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΤΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣΠηγή: Taxheaven