Αριθ. πρωτ.: 7776/3.12.2015 Μεταφορά υπαλλήλων από Ε.Γ Σ.Δ.Ο.Ε. στην Γ.Γ.Δ.Ε.

Αριθ. πρωτ.: 7776/3.12.2015 Μεταφορά υπαλλήλων από Ε.Γ Σ.Δ.Ο.Ε. στην Γ.Γ.Δ.Ε.

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ.:7776

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92
Ταχ. Κώδικας: 118 53 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : I. Κατσίπης-Γερ. Στεφάτος
Τηλέφωνο : 210-3401023
FAX : 210-3401025
e-mail : kyd2tb@sdoe.gr

ΘΕΜΑ: «Μεταφορά υπαλλήλων από Ε.Γ Σ.Δ.Ο.Ε. στην Γ.Γ.Δ.Ε.»

ΣΧΕΤ: α) Το αριθ. 384/26.11.2015 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε.
β) Το αριθ. ΔΔΑΔ Β 1152872 ΕΞ 2015/26.11.2015 έγγραφο της Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Σε συνέχεια των α' και β' σχετικών, σας διαβιβάζουμε συνημμένα το αριθ. 15653/3.12.2015 έγγραφο του κ. Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος,

Εφιστάται η προσοχή στην ασφαλή και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, επιστροφή-παράδοση των υποθέσεων.

Τα ορισθέντα όργανα παραλαβής αυτών καλούνται για την αρχειοθέτηση και φύλαξη των εν λόγω υποθέσεων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση εύρεση τους μετά των συνημμένων αυτών για την όποια ενέργεια αποφασισθεί αρμοδίως.

 


Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη Διοικ/κής Μέριμνας
α/α
Ουρανία Ανδρίτση

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven