Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρ. πρωτ.: οικ. 46427/8.12.2015 Αναγγελία ανασφάλιστων από τα δημόσια νοσοκομεία, στην εφαρμογή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρ. πρωτ.: οικ. 46427/8.12.2015 Αναγγελία ανασφάλιστων από τα δημόσια νοσοκομεία, στην εφαρμογή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αθήνα, 08/12/2015
Αρ. Πρωτ.: οικ. 46427

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
www.eopyy.gov.gr
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Fax: 210- 8110813
Ταχ. Δ/νση: Αποστ. Παύλου 12, 151 23 Μαρούσι
E-mail: d5@eopyy.gov.gr

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. Α5β/Γ.Π.οικ 58181/30.07.2015 εγγράφου του Υπουργείου Υγείας περί ενσωμάτωσης στην εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ Αναγγελίας Εισιτηρίου/Εξιτηρίου όλων των ανασφάλιστων ασθενών, σας ενημερώνουμε ότι από Τετάρτη 09/12/2015 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία η νέα web έκδοση, στην οποία υποχρεούστε να αναγγέλλετε και τις περιπτώσεις εισιτηρίου-εξιτηρίου ανασφάλιστων ασθενών στις δομές σας. Οι κατηγορίες των ανασφάλιστων ασθενών, περιγράφονται στο υπ’ αριθ. Α5β/Γ.Π.οικ 88457/19.11.2015 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.

Οι αλλαγές –προσθήκες στην υπάρχουσα φόρμα αποτυπώνονται στα κάτωθι:

1. Αναγγελία Εισιτηρίων- Εξιτηρίων → Στοιχεία Ασφαλισμένου → τύπος ταυτοποίησης, έχουν προστεθεί επιλογές σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα:2. Αναγγελία Εισιτηρίων- Εξιτηρίων → Στοιχεία Ασφαλισμένου → Ειδικές Περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα:3. Αναγγελία Εισιτηρίων- Εξιτηρίων → Στοιχεία Εισιτηρίου → Ειδική περίπτωση Ασφ. Ικανότητας, σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα:Επισημαίνεται ότι σε όλες τις κατηγορίες Αναγγελίας Ανασφάλιστων, στο πεδίο «Ειδικές Περιπτώσεις» πρέπει να επιλέγεται πάντα η περίπτωση : « Εκτός Δαπάνης ΕΟΠΥΥ». Οι αναφερόμενες αναγγελίες δε θα έχουν τη δυνατότητα να συνοδεύουν υποβολές δαπανών προς τον ΕΟΠΥΥ

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι σύντομα θα αναρτηθούν οι προδιαγραφές για το νέο web service, προκειμένου να προσαρμόσουν οι πάροχοι τα Συστήματά τους .Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠηγή: Taxheaven