Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2137 ΕΞ 20.11.2015 Ισολογισμός 30/6/2015

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2137 ΕΞ 20.11.2015 Ισολογισμός 30/6/2015

Αθήνα, 20.11.2015
Αριθμ. Πρωτ.:2137 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2137/2015

ΘΕΜΑ: «ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/6/2015»


ΕΡΩΤΗΜΑ

Σε εταιρική χρήση 1/7/2014 - 30/6/2015 ο ισολογισμός που θα καταθέσω θα είναι σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή επειδή η χρήση ξεκινά από το 2014 θα ακολουθήσω την παλαιά διαδικασία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για τις επιχειρήσεις που έχουν ετήσια λογιστική περίοδο 01.07.2014 - 30.06.2015, η εφαρμογή των λογιστικών κανόνων του ν. 4308/2014, έχει ισχύ από την 01.07.2015 και συνεπώς για το κλείσιμο της λογιστικής περιόδου 01.07.2014 - 30.06.2015, ακολουθούνται οι κανόνες του ΕΓΛΣ.


ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Πηγή: Taxheaven