Αρ. πρωτ.: Β1/ οικ. 78775/ 4112/16.12.2015 Καταχώρηση στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων («Ε.Μ.Μ.Ε.»)

Αρ. πρωτ.: Β1/ οικ. 78775/ 4112/16.12.2015 Καταχώρηση στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων («Ε.Μ.Μ.Ε.»)

Παπάγου, 16 / 12 / 2015
Αρ. Πρωτ.: Β1 / οικ. 78775 / 4112
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Πληροφορίες : Α. Καραγιάννη
Τηλέφωνο : 213 1308464
Fax    : 210 6508491

ΘΕΜΑ : Καταχώρηση στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων («Ε.Μ.Μ.Ε.»).

Σχετ.: Το υπ' αριθμ. Οικ.25430/3660/29-05-2012 «Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων («Ε.Μ.Μ.Ε.»)» έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου μας

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την καταχώρηση των επιχειρήσεων του Ν.3887/2010 στο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων «Ε.Μ.Μ.Ε.» σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Οι υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών που διενεργούν εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών (Π.Ε.Ε.), θα καταχωρούν στο εξής όλα τα Πιστοποιητικά που εκδίδουν. Σημειώνεται ότι μακροπρόθεσμα θα πρέπει να καταχωρηθεί το σύνολο των εκδοθέντων από τις υπηρεσίες σας πιστοποιητικών. Για το λόγο αυτό με αφορμή οποιασδήποτε μεταβολή που ζητείται από τις υπηρεσίες σας (π.χ.: έκδοση αντιγράφων κοινοτικής άδειας, δραστηριοποίηση μεταφορέα στο εξωτερικό), θα καταχωρείτε στο Σύστημα το αντίστοιχο Π.Ε.Ε..

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα το Π.Ε.Ε. καταχωρείται υποχρεωτικά κατά τη διαδικασία δήλωσης ενός προσώπου ως διαχειριστή μεταφορών της εκάστοτε επιχείρησης.

2. Το σύνολο των υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, θα πρέπει, το αργότερο έως τις 29 Φεβρουαρίου 2016, να καταχωρήσει στο πληροφοριακό σύστημα το σύνολο των μεταφορικών επιχειρήσεων αρμοδιότητάς τους (παλαιές και νέες). Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς μεταφορές. Αυτονόητο είναι ότι παράλληλα θα πρέπει να καταχωρηθούν και τα στοιχεία της άδειας οδικού μεταφορέα και του διαχειριστή μεταφορών που αντιστοιχούν σε κάθε επιχείρηση.

3. Τέλος, απαιτείται η καταχώρηση των στοιχείων αναφορικά με τα μισθωμένα οχήματα όλων των μεταφορικών επιχειρήσεων (παλαιών και νέων).Ο Γενικός Διευθυντής
Β. Καλλιβωκάς

Ακριβές Αντίγραφο
Χ. ΣταθουλοπούλουΠηγή: Taxheaven