Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2087 ΕΞ 20.11.2015 Λογαριασμοί λογιστικού σχεδίου (ελληνικά λογιστικά πρότυπα) από 1/1/2016

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2087 ΕΞ 20.11.2015 Λογαριασμοί λογιστικού σχεδίου (ελληνικά λογιστικά πρότυπα) από 1/1/2016

Αθήνα, 20.11.2015
Αριθμ. Πρωτ.:2087 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2087/2015

ΘΕΜΑ: «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 1/1/2016)»


ΕΡΩΤΗΜΑ

Γραφείο Γενικού Τουρισμού με δικαίωμα έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων (γραφείο ΙΑΤΑ) για κάθε εισιτήριο εκδίδει ΑΠΕ χρεώνοντας τον Πελάτη και πιστώνοντας τον Προμηθευτή (αεροπορική)

Ο Προβληματισμός μου σχετικά με το Λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι ο εξής:

H Πίστωση στον προμηθευτή δεν εμφανίζεται άμεσα στην καρτέλα του (αναλυτικό καθολικό) αλλά σε ένα Γενικό ενδιάμεσο λογαριασμό με χαρακτηρισμό S.0001 όχι δηλαδή 50.00

Όλες οι πιστώσεις δηλαδή των αεροπορικών εισιτηρίων εμφανίζονται συγκεντρωτικά σε αυτόν τον λογαριασμό και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μεταφέρονται (χωρίς την επέμβαση του χρήστη) στην καρτέλα των αεροπορικών εταιρειών

Όπως προανέφερα οι μεταφορές από τον Γενικό λογαριασμό στους αναλυτικούς γίνονται αυτόματα από το Λογισμικό όχι αμέσως αλλά μετά από 15-30 λεπτά

1: μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τους Προμηθευτές με S.0000… και όχι με 50.00 (ειδικά με τα λογιστικά πρότυπα);

2: μπορεί όλες οι πιστώσεις αεροπορικών εταιρειών να εμφανίζονται σε γενικό λογαριασμό και όχι στον κωδικό κάθε αεροπορικής εταιρείας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Με βάση τα ΕΛΠ, οι κωδικοί του λογιστικού σχεδίου που χρησιμοποιεί η οντότητα, τίθενται ελεύθερα από την ίδια και συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε κωδικός, ή σύστημα κωδικαρίθμησης.

2. Στο λογιστικό σχέδιο, μπορεί να υπάρχει μόνο γενικός λογαριασμός, εφόσον ανάλυσή του κατά εταιρεία παρέχεται από άλλα αρχεία του πληροφοριακού συστήματος και μπορούν να διενεργηθούν με ασφάλεια οι σχετικές συμφωνίες και επαληθεύσεις του γενικού λογαριασμού με τους αναλυτικούς.


ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤΠηγή: Taxheaven