Aριθ. 0004169 ΕΞ 2015/15.12.2015 Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών − εκροών στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέ

Aριθ. 0004169 ΕΞ 2015/15.12.2015 Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών − εκροών στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέ

Aριθ. 0004169 ΕΞ 2015 Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών − εκροών στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, στις παντός είδους εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων ιδιωτικών πρατηρίων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και στις εγκαταστάσεις χημικών προϊόντων (μεθανόλης, τολουόλης, διαλυτών κ.λπ.), που αποτελούν υλικά πρόσμειξης στα υγρά καύσιμα και καθορισμός του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, καθώς και του είδους και περιεχομένου των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό.

 0004169 ΕΞ 2015/2015


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 31 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α΄ 173),
β) του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ A΄ 230),
γ) του άρθρου 33 και του άρθρου 63, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 320 του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A΄ 86), του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ A΄ 265), όπως ισχύει,
δ) του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/A΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
ε) του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ A΄ 178), όπως αυτό ισχύει,
στ) του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Π. Τσίπρα, ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ A΄ 104),
ζ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ A΄ 116),
η) της υπ’ αριθ. Υ14/3−10−2015 απόφασης του Πρωθυπουργού, “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη” (ΦΕΚ Β΄ 2144/6−10−2015),
θ) της υπ’ αριθ. οικ. 68225/1135/9−11−2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη Σγουρίδη» (ΦΕΚ Β΄ 2405/10−11−2015).
2. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασιών και προδιαγραφών εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών − εκροών στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών
και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, στις παντός είδους εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων ιδιωτικών πρατηρίων του δημοσίου και ιδιωτικού τομές, καθώς και στις εγκαταστάσεις χημικών προϊόντων (μεθανόλης, τολουόλης, διαλυτών κ.λπ.), που αποτελούν υλικά πρόσμειξης στα υγρά καύσιμα
3. Την ανάγκη καθορισμού του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, καθώς και του είδους και περιεχομένου των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό.
4. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


Άρθρο 1
Περιγραφή − Γενικές Απαιτήσεις
 

1. Ως ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου εισροών − εκροών, νοείται σύστημα το οποίο απαρτίζεται από:
α) υποσύστημα μέτρησης στάθμης, θερμοκρασίας και πυκνότητας περιεχομένου καυσίμου δεξαμενής και παρεπόμενα μέρη αυτού,
β) υποσύστημα παρακολούθησης εκροών από τους μετρητές καυσίμων, οι οποίοι θα βρίσκονται υποχρεωτικά σε κάθε δεξαμενή καυσίμου,
γ) κεντρική μονάδα ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων και
δ) υποσύστημα κεντρικής συγκέντρωσης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων για ενημέρωση των δημόσιων αρχών.
2. Κάθε σύστημα ελέγχου εισροών − εκροών που εγκαθίσταται στις Ελεύθερες Εγκαταστάσεις των Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, των Διυλιστηρίων, των Μεγάλων Καταναλωτών του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και
στις Εγκαταστάσεις Ενεργειακών (Χημικών) Προϊόντων (βιοκαυσίμων, μεθανόλης, τολουόλης, διαλυτών κ.λπ.), που αποτελούν υλικά πρόσμιξης στα υγρά καύσιμα, πρέπει:
− Να υπολογίζει τον όγκο του εισαγόμενου καυσίμου εντός εκάστης δεξαμενής, μέσω αδιάλειπτης μέτρησης της στάθμης και της θερμοκρασίας του καυσίμου εντός αυτής. Για τον υπολογισμό του όγκου λαμβάνεται επίσης
υπόψη η προσδιορισθείσα πυκνότητα.
− Να παρακολουθεί, καταγράφει και συγκρίνει τις ποσότητες των εξερχόμενων από τους μετρητές εκροής καυσίμων, με τις αντίστοιχες εξερχόμενες ποσότητες καυσίμων από τις δεξαμενές κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης
σε πραγματικό χρόνο.
− Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης διαρροών καυσίμων ή να συμπληρώνει, προσαρμόζεται και συνεργάζεται με ήδη εγκατεστημένα συστήματα ανίχνευσης διαρροών καυσίμων ώστε να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα.
− Να παρέχει έγκαιρη και κατάλληλη ειδοποίηση έναντι διαρροών, ανθρώπινου σφάλματος, αστοχίας υλικού ή λανθασμένου προγραμματισμού.
− Να συλλέγει, καταγράφει, επεξεργάζεται, διασφαλίζει και αποθηκεύει ηλεκτρονικά όλα τα δεδομένα που αφορούν τις εισροές και εκροές από τις δεξαμενές των καυσίμων καθώς και να αποστέλλει αυτά ηλεκτρονικά
σε κεντρική βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).
Ο τρόπος, ο χρόνος, το είδος, η συχνότητα αποστολής
και η γραμμογράφηση όλων των στοιχείων που θα αποστέλλονται στη Γ.Γ.Π.Σ. θα καθοριστεί και θα επικαιροποιείται από τη Γ.Γ.Π.Σ.
− Να πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται αναλυτικά στην παρούσα απόφαση.


3. Τα ως άνω συστήματα εισροών−εκροών εγκαθίστανται στις δεξαμενές των Ελεύθερων Εγκαταστάσεων, των Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, των Διυλιστηρίων και των Μεγάλων Καταναλωτών του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και στις Εγκαταστάσεις Ενεργειακών (Χημικών) Προϊόντων (βιοκαυσίμων, μεθανόλης, τολουόλης, διαλυτών κ.λπ.), που αποτελούν υλικά πρόσμιξης στα υγρά καύσιμα, στις οποίες αποθηκεύονται και διακινούνται
καύσιμα του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001, και ενεργειακά προϊόντα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στο άρθρο 13 της παρούσας.


Άρθρο 2
Συμμόρφωση με ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
1. Κάθε σύστημα ελέγχου εισροών − εκροών (αισθητήρες, τροφοδοτικά, κάρτες επικοινωνίας κ.λπ.) φέρει σήμανση CE, σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/9/EC και με κάθε σχετική κοινοτική οδηγία ή κανονισμό (όπως, ενδεικτικά οι οδηγίες: 2004/108/EC (EMC), 2006/ 95/ EC και σήμανση εχ σύμφωνα με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας EC ATEX GUIDELINES, 3rd Edition − June 2009 (ή προηγούμενες) και συνοδεύεται από σχετική δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή.


2. Οι μηχανισμοί μέτρησης στάθμης πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις σχετικές απαιτήσεις των Διεθνών Συστάσεων OIML, όπως R−85 − 1 και 2, 2008 ή/και των αντίστοιχων διεθνών προτύπων ISO (4266−1/2002 έως 4266−6/2002) τούτου πιστοποιούμενου από Διαπιστευμένο Φορέα ή Εθνικό Μετρολογικό Φορέα. Οι μηχανισμοί θα φέρουν σήμανση CE.

Άρθρο 3
Ογκομέτρηση δεξαμενών
Οι δεξαμενές όλων των Ελεύθερων Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών και των Εγκαταστάσεων Ενεργειακών προϊόντων, ογκομετρώνται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με την υπ’ αριθ.30/005/648/19.9.2013 ΑΥΟ (ΦΕΚ 2406/Β΄) όπως ισχύει.

Στην ίδια απόφαση καθορίζονται οι μεταβατικές διατάξεις που ισχύουν για τις ήδη υφιστάμενες και εγκεκριμένες δεξαμενές ενεργειακών προϊόντων και την ισχύ των οικείων ογκομετρικών πινάκων, προκειμένου για την εφαρμογή
του συστήματος εισροών − εκροών.


Άρθρο 4
Υποσύστημα εισροών/εκροών δεξαμενής
 

1. Ο προσδιορισμός του όγκου του καυσίμου εντός της δεξαμενής, καθώς και των μεταβολών αυτού (εισερχόμενες − εξερχόμενες ποσότητες) γίνεται από τα υποσυστήματα εισροών/εκροών της δεξαμενής.
 

2. Ο μηχανισμός μέτρησης του υποσυστήματος μετρά τη στάθμη, τη θερμοκρασία και τη πυκνότητα του καυσίμου εντός της δεξαμενής. Ο μηχανισμός αυτός είναι σε διαρκή σύνδεση με κατάλληλο ελεγκτή συλλογής και επεξεργασί ας των δεδομένων μετρήσεων. Ο μηχανισμός αποτελείται από κατάλληλους αισθητήρες (διάφορες τεχνολογικές μέθοδοι μέτρησης στάθμης όπως servo ή radar, καθώς και μέτρησης πυκνότητας και μέσου όρου θερμοκρασίας).
Ο μηχανισμός θα έχει μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα μέτρησης στάθμης μικρότερο ή ίσο από +/− 1 χιλιοστό (mm), μέτρησης θερμοκρασίας μικρότερο ή ίσο από +/− 0,2 oC, και μέτρησης πυκνότητας μικρότερο ή ίσο από +/− 5 kg/
m3, ώστε να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα.

3. Ο μηχανισμός (υποσύστημα) μέτρησης στάθμης είναι σε θέση να πραγματοποιεί αναγνώριση της εισροής καυσίμου στις δεξαμενές κατά τον εφοδιασμό αυτόματα και να εισέρχεται σε κατάσταση «Εισόδου/Εισροής». Η νέα εισροή ολοκληρώνεται αυτόματα μετά την παρέλευση ικανού χρόνου προς οριστικοποίηση της στάθμης και αφού έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες παραλαβής και έχουν εισαχθεί τα στοιχεία που προβλέπονται στο Άρθρο 11.
 

4. Η παραλαβή καυσίμων υπολογίζεται ανά είδος καυσίμου για κάθε δεξαμενή.
 

5. Κατά την εισροή καυσίμου, η δεξαμενή εισέρχεται σε κατάσταση λειτουργίας «Εισόδου/Εισροής», οπότε απαγορεύεται η παράδοση καυσίμου από την συγκεκριμένη δεξαμενή. Με την ολοκλήρωση της νέας εισροής και την
καταχώριση των απαιτούμενων δεδομένων, τα διαθέσιμα στοιχεία οριστικοποιούνται και το σύστημα εισροών εκροών εκδίδει το αντίστοιχο Δελτίο «Εισόδου/Εισροής».


6. Σε περίπτωση εκκένωσης δεξαμενής, πλην κανονικής εκροής καυσίμου (Άρθρο 5), το υποσύστημα εισροών/ εκροών της δεξαμενής θέτει αυτή σε κατάσταση «Λοιπών Κινήσεων» και αντίστοιχα το υποσύστημα εκροών
μετρητών απαγορεύει τη διάθεση από τους μετρητές εκροής καυσίμων που τροφοδοτούνται αποκλειστικά από τη συγκεκριμένη δεξαμενή. Με τη λήξη της διαδικασίας «Λοιπών Κινήσεων», η δεξαμενή επιστρέφει σε κατάσταση
λειτουργίας, το σύστημα καταγράφει άμεσα τα διαθέσιμα στοιχεία και παράγει το αντίστοιχο «Δελτίο Λοιπών Κινήσεων» του Άρθρου 11.


Άρθρο 5
Υποσύστημα εκροών μετρητών
 

1. Η παρακολούθηση των εξερχόμενων ποσοτήτων καυσίμων, μέσω των δεδομένων που παράγονται από τους μετρητές εκροής καυσίμων, γίνεται από κατάλληλο μηχανισμό (υποσύστημα) παρακολούθησης των εκροών. Το
υποσύστημα αυτό αποτελείται από μετρητές, ελεγκτές επικοινωνίας και συλλογής στοιχείων, που παράγονται από τις ηλεκτρονικές διατάξεις μέτρησης και μεταφοράς της πληροφορίας μέσω κατάλληλης διασύνδεσης (ενσύρματης ή ασύρματης) σε κεντρική μονάδα ελέγχου.

2. Το υποσύστημα παρακολούθησης εκροών των μετρητών εκροής καυσίμου, παρακολουθεί και ελέγχει αδιάλειπτα την κάθε μεμονωμένη παράδοση και καταγράφει τις εκροές ανά μετρητή και είδος καυσίμου.


3. Κατά την εγκατάσταση του υποσυστήματος εκροών, ελέγχεται και διασφαλίζεται από τον εγκαταστάτη η νομιμότητα της λειτουργίας των μετρητών με επιθεώρηση της ταυτότητας, της ρύθμισης στο μηδέν και της σφράγισης αυτών, στα σημεία που προβλέπονται στην έγκριση τους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις. Με ευθύνη του φορέα αδείας λειτουργίας της Ελεύθερης Εγκατάστασης ή του διαχειριστή της αποθήκης, πρέπει να του διατίθενται τα δελτία του τελευταίου ελέγχου και σφράγισης των μετρητών. Οι παραπάνω σφραγίσεις θα γίνονται με αριθμημένες σφραγίδες της αρμόδιας Διεύθυνσης Μετρολογίας και θα συντάσσεται πρακτικό σφράγισης.


4. Οποιοδήποτε σύστημα εκροής καυσίμου της εγκατάστασης μέσω ογκομετρητών, υποχρεούται να φέρει ηλεκτρονικούς αθροιστές. Όποια συστήματα φόρτωσης δεν πληρούν την απαίτηση αυτή, παύουν οριστικά να χρησιμοποιούνται με την έναρξη λειτουργίας του συστήματος εισροών − εκροών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο Άρθρο 13. Τέλος, το εγκατεστημένο υποσύστημα εκροών θα είναι συνδεδεμένο υποχρεωτικά με όλα τα συστήματα μέτρησης εκροής καυσίμων της εγκατάστασης.


5. Σε περίπτωση κοινού μετρητή εκροών για παραπάνω από μία Δεξαμενές, τότε πριν την αλλαγή Δεξαμενής, θα πρέπει να ενημερώνεται το λογισμικό του συστήματος εισροών−εκροών με την ταυτότητα της νέας δεξαμενής
μέσω κατάλληλων χειρισμών, ώστε το σύστημα να καταγράψει σωστά τα Δεδομένα εκροών.

Άρθρο 6
Μέτρα προστασίας − σφράγισης κατά ενδεχόμενης προσπάθειας παραποίησης του συστήματος. Έλεγχος και έγκριση λογισμικού.


1. Ο κατασκευαστής του συστήματος εισροών − εκροών ή των επιμέρους υποσυστημάτων αυτού, προσδιορίζει και τεκμηριώνει αναλυτικά τον τρόπο ή τους τρόπους προστασίας του συστήματος ή των υποσυστημάτων, καθώς
και τα σημεία σφράγισης αυτών.

 

2. Οι παραπάνω σφραγίσεις θα γίνονται με αριθμημένες σφραγίδες της εταιρείας εγκαταστάσεις, ο τύπος των οποίων είναι με την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Μετρολογίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού σφράγισης.
 

3. Για το λογισμικό επεξεργασίας των δεδομένων του συστήματος λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, τα οποία καθορίζονται από τη Γ.Γ.Π.Σ., για την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων του συστήματος.
 

4. Τα δεδομένα των πινάκων αναγωγής στους 15oC καθώς και το λογισμικό αναγωγής, είναι κλειδωμένα και μη προσβάσιμα στο χρήστη του συστήματος.
 

5. Κάθε επέμβαση στο σύστημα για αλλαγή έκδοσης λογισμικού, μεταβολή παραμέτρων, δεδομένων, αλγορίθμων υπολογισμού ή οτιδήποτε άλλο επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τα παραγόμενα αποτελέσματα, διενεργείται μόνον από
τον κατασκευαστή ή εγκαταστάτη του συστήματος. Κάθε τέτοια επέμβαση απαιτεί τουλάχιστον κωδικό πρόσβασης που παρέχει ο κατασκευαστής του λογισμικού, αριθμείται διαδοχικά και τα στοιχεία του χειριστή, η ημερομηνία, η
ώρα καθώς και όλες οι πραγματοποιηθείσες μεταβολές, καταγράφονται στα αρχεία/βάση δεδομένων του συστήματος ελέγχου εισροών − εκροών με τρόπο μη προσβάσιμο από το χρήστη.
 

6. Σε περίπτωση αναβάθμισης του λογισμικού, η αναβάθμιση θα γίνεται αφού προηγουμένως έχει δηλωθεί, σύμφωνα με την παρ. 8 του παρόντος άρθρου. Η αναβάθμιση εκτελείται υποχρεωτικά σε περίπτωση που σχετίζεται
με την ορθή λειτουργία του συστήματος και μετά την ολοκλήρωση της, παράγεται σχετικό αρχείο καταγραφής (log file), με τα στοιχεία των εκδόσεων (παλαιάς και νέας) του λογισμικού που αναβαθμίστηκε και του σειριακού
αριθμού της εφαρμογής. Το σύστημα θα διατηρεί αναλυτικό ημερολόγιο όλων των αναβαθμίσεων, εκτυπώσιμο και διαθέσιμο στις ελεγκτικές αρχές.
 

7. Τα δεδομένα επέμβασης που προδιαγράφονται παραπάνω, περιλαμβανομένου και του αρχείου καταγραφής της αυτόματης αναβάθμισης γνωστοποιούνται και απο στέλλονται στη Γ.Γ.Π.Σ. Τα δεδομένα επέμβασης παραμένουν διαθέσιμα στο σύστημα για διάστημα 10 ετών για επιτόπιο έλεγχο.
 

8. Το λογισμικό εισροών−εκροών ελέγχεται ως προς τη λειτουργία του σε σχέση με όλες τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας με διαδικασίες και μεθόδους που καθορίζονται από τη Γ.Γ.Π.Σ. Το ελεγχθέν λογισμικό ταυτοποιείται με μοναδιαία αριθμοσειρά ελέγχου (checksum) ανά τμήμα εκτελέσιμου κώδικα και αριθμό έκδοσης αυτού.

Νέες εκδόσεις λογισμικού, γνωστοποιούνται στη Γ.Γ.Π.Σ. με υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή, που συνοδεύεται από τη νέα αρίθμηση έκδοσης, τα σχετικά checksums καθώς και τη περιγραφή των μεταβολών που έχουν επέλθει στο λογισμικό. Οι αριθμοί αυτοί, θα μπορούν εύκολα να ανασύρονται προς επιβεβαίωση κατά τους επιτόπιους ελέγχους από τις ελεγκτικές αρχές.
 

Άρθρο 7
Κεντρική υπολογιστική μονάδα διαχείρισης
 

1. Η Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα Διαχείρισης συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει καθημερινά όλα τα δεδομένα εισροών − εκροών και αποθεμάτων και παρέχει κατάλληλη διεπαφή με τον χρήστη. Αποτελείται από κατάλληλο υλικό και λογισμικό, εγκατεστημένο είτε σε επί τούτου διατιθέμενη αυτόνομη μονάδα ή σε συνήθη Η/Υ.
 

2. Η κεντρική υπολογιστική μονάδα διαχείρισης παρέχει τις εξής λειτουργίες:
α) Υπολογίζει τον όγκο καυσίμου και του νερού ξεχωριστά, εντός εκάστης δεξαμενής από τα δεδομένα στάθμης στην φυσική θερμοκρασία μέτρησης και την προσδιορισθείσα πυκνότητα.

β) Ανάγει τον όγκο καυσίμου σε θερμοκρασία 15oC με βάση τους πίνακες API/ASTM 54A και 54Β.
γ) Παρακολουθεί και καταγράφει τις εκροές καυσίμου, σε μεμονωμένη και αθροιστική βάση, ανά δεξαμενή καυσίμου και μετρητή εκροής και είδος καυσίμου στην φυσική θερμοκρασία μέτρησης, καθώς και σε θερμοκρασία 15oC, διατηρώντας τα στοιχεία αυτά σε μνήμη, ασφαλή, μη προσπελάσιμη και μη αλλοιώσιμη από το χρήστη.
δ) Υπολογίζει μετά το πέρας κάθε πραγματοποιούμενης εκροής μέσω του συνόλου των μετρητών εκροής, από κάθε δεξαμενή (σε χρόνο ηρεμίας) το τρέχον ισοζύγιο καυσίμου για τη δεξαμενή αυτή και παρουσιάζει/καταγράφει τυχόν αποκλίσεις σε φυσική θερμοκρασία και σε θερμοκρασία 15oC.
ε) Παρακολουθεί και προλαμβάνει με έγκαιρη ειδοποίηση ενδεχόμενη διαρροή, αστοχία υλικού, ανθρώπινα σφάλματα ή/και λανθασμένο προγραμματισμό.
ζ) Εκδίδει και αποστέλλει ισοζύγιο δεξαμενής πριν την έναρξη κάθε εισροής και κάθε τέλος του μήνα στα οποία εμφανίζονται οπωσδήποτε οι τυχόν διαφορές μεταξύ ποσοτήτων που παραδόθηκαν μέσω μετρητών εκροής καυσίμου και αντίστοιχων μεταβολών ποσοτήτων στις δεξαμενές σε θερμοκρασία αναγωγής 15oC, σε απόλυτους αριθμούς και ως ποσοστό με βάση αναφοράς τη μεταβολή στη δεξαμενή. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα έκδοσης Δελτίου Ισοζυγίου Ημέρας και Εβδομάδας ανά δεξαμενή, όταν αυτό ζητείται από την αρμόδια Αρχή για την διενέργεια έκτακτων ελέγχων.
η) Τα ισοζύγια μηνός, υπολογίζονται ανά δεξαμενή και ανά είδος καυσίμου.
θ) Το σύστημα εισροών − εκροών λειτουργεί αδιάλειπτα σε 24ωρη βάση. Τα ισοζύγια μηνός ανά δεξαμενή και είδος καυσίμου εκδίδονται αυτόματα από το σύστημα μετά το κλείσιμο και της τελευταίας ημέρας του μήνα και έως τις 24:00 της ημέρας αυτής.
ι) Κατά τη διάρκεια της έκδοσης του ισοζυγίου, το σύστημα αποκλείει την ταυτόχρονη λειτουργία των μετρητών εκροής καυσίμου, ώστε να αποφεύγονται σφάλματα κατά τον υπολογισμό του ισοζυγίου.
ια) Στον υπολογισμό των ισοζυγίων, οι εκροές προκύπτουν ως άθροισμα των μεμονωμένων εκροών, με αναγωγή στους 15oC. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των παραπάνω υπολογιζόμενων, από τους μετρητές, εκροών με αυτές που προκύπτουν από τους ολικούς αθροιστές των μετρητών, το σύστημα σημαίνει το γεγονός ως βλάβη και συναγερμό (alarm).
ιβ) Όλα τα δελτία διατηρούνται στο σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή με δυνατότητα να εκτυπώνονται και να επιδεικνύονται άμεσα όταν απαιτηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
ιγ) Διαθέτει δυνατότητα παροχής οπτικών και ηχητικών προειδοποιητικών σημάτων συναγερμού (alarms) για όλες τις κρίσιμες λειτουργίες του συστήματος. Τα γεγονότα συναγερμών, περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
• Βλάβη/δυσλειτουργία/απώλεια επικοινωνίας υποσυστήματος εισροών/εκροών δεξαμενών.
• Βλάβη/δυσλειτουργία/απώλεια επικοινωνίας υποσυστήματος εκροών μετρητών εκροής καυσίμου.
• Μεταβολή των στοιχείων του ογκομετρικού πίνακα.
• Μη εξουσιοδοτημένη μεταβολή στάθμης καυσίμου σε δεξαμενή.
• Απόκλιση Δελτίου Ισοζυγίου πέραν του +/− 0,5% με βάση αναφοράς τη μεταβολή στη δεξαμενή.
• Απόκλιση της μετρούμενης πυκνότητας με την πραγματική όχι μεγαλύτερη από +/− 5 Kg/m3.
ιδ) Σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ισχύος στο σύστημα, παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης όλων των τρεχόντων στοιχείων, καθώς και η δυνατότητα ανάκλησης τους μετά την επαναφορά της ηλεκτρικής ισχύος, για την περαιτέρω συνέχιση της λειτουργίας του συστήματος.
ιε) Πα κάθε γεγονός−αιτία ενεργοποίησης του συναγερμού (alarm), η Γ.Γ.Π.Σ. ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές
 

Άρθρο 8
Διαδικασίες εγκατάστασης
 

1. Εταιρείες Εγκατάστασης
Κάθε εταιρεία εγκατάστασης συστημάτων ελέγχου εισροών−εκροών υποβάλει ηλεκτρονικά τα στοιχεία της στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Κάθε εταιρεία εγκατάστασης συστήματος ελέγχου εισροών−εκροών πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και κατάλληλο προσωπικό τεχνολογικής εκπαίδευσης, με υπεύθυνο πτυχιούχο μηχανολόγο/μηχανικό ΤΕΙ/ΑΕΙ και φέρει την ευθύνη της εγκατάστασης του συνόλου του εξοπλισμού, της διασύνδεσης των επί μέρους εξαρτημάτων αυτού μεταξύ τους, της θέσης και παράδοσης σε λειτουργία, της εγκατάστασης του λογισμικού ελέγχου εισροών − εκροών και του ελέγχου του όλου συστήματος. Μετά την τελική εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας κάθε συστήματος, ο εγκαταστάτης συντάσσει και υποβάλλει ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση εγκατάστασης
στη Γ.Γ.Π.Σ., με στοιχεία που θα καθορισθούν από αυτήν, αναφορικά με την ορθή και νόμιμη λειτουργία του εγκατεστημένου συστήματος. Συνημμένα υποβάλλονται από τον εγκαταστάτη συγκεντρωτικές αναφορές από δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος, διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) μηνών, προς απόδειξη της τήρησης των όρων της παρούσας. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήματος εισροών − εκροών αναλάβει την συντήρηση ή/και αναβάθμιση του συστήματος άλλος εγκαταστάτης από τον εγκαταστάτη που υπέβαλε την ως άνω υπεύθυνη δήλωση, ο νέος εγκαταστάτης υποχρεούται να δηλώσει την αλλαγή αυτή και να υποβάλει
νέα υπεύθυνη δήλωση εγκατάστασης, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών. Από την ημερομηνία υποβολής της νέας υπεύθυνης δήλωσης εγκατάστασης, την ευθύνη του εγκατεστημένου συστήματος και νόμιμης λειτουργίας
αυτού φέρει ο νέος εγκαταστάτης. Στην περίπτωση αλλαγής του εγκαταστάτη, πρέπει να παραδίδονται υποχρεωτικά όλα τα δεδομένα επικοινωνίας και λειτουργίας του συστήματος από τον προηγούμενο στο νέο εγκαταστάτη.
 

Άρθρο 9
Βλάβες του συστήματος
 

1. Κάθε δυσλειτουργία − βλάβη του συστήματος που έχει ως αποτέλεσμα απόκλιση από τα όρια σφάλματος ή διακοπή της λειτουργίας του, αποκαθίσταται από τον εγκαταστάτη του συστήματος εισροών − εκροών άμεσα. Σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να υπάρχει διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας (ύπαρξη εφεδρικών διατάξεων) προκειμένου να συνεχίζεται η αδιάλειπτη ηλεκτρονική καταγραφή των στοιχείων.


2. Ο φορέας της άδειας λειτουργίας της Εγκατάστασης ή ο διαχειριστής, είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της σωστής διαχρονικής λειτουργίας ολόκληρου του εγκατεστημένου συστήματος. Στις περιπτώσεις βλάβης, ο φορέας της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή ο διαχειριστής, πρέπει να καλεί άμεσα τον εγκαταστάτη του συστήματος για την παροχή τεχνικής υποστήριξης και την αποκατάσταση της βλάβης. Η κλήση του εγκαταστάτη από τον παραπάνω κάτοχο για την αποκατάσταση της βλάβης αποδεικνύεται από σχετικό αποδεικτικό (π.χ. fax, e mail κλπ.).


3. Τα δεδομένα τεχνικών επεμβάσεων και ρυθμίσεων παραμέτρων, δεδομένων, αλγορίθμων κ.λπ. καθώς και δεδομένα κάθε περίπτωσης βλάβης και της αποκατάστασης της, υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός πέντε (5) ημερών,
στην αρμόδια βάση υποδοχής ηλεκτρονικών δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., και της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΑΠΕ, από τον εγκαταστάτη που αποκατέστησε τη βλάβη.


Άρθρο 10
Ηλεκτρονική υποβολή δεδομένων


Το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής μετάδοσης όλων των στοιχείων και δεδομένων που μετρά και καταγράφει, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την διαφάνεια και τον έλεγχο της ομαλής λειτουργίας της
αγοράς, όπως ενδεικτικά: α) Τα δεδομένα του εκροών σε πραγματικό χρόνο (on line).


β) Τα δεδομένα του συστήματος εισροών−εκροών, όπως αυτά καταγράφονται από την κεντρική μονάδα, σε τακτά χρονικά διαστήματα.


γ) Τα δεδομένα από τις ηλεκτρονικές διατάξεις μέτρησης των μετρητών ή/και του συνδεδεμένου με αυτές ελεγκτή, όπως αυτά καταγράφονται από την κεντρική μονάδα σε τακτά χρονικά διαστήματα.
δ) Τα έκτακτα συμβάντα εισροής − εκροής της δεξαμενής, όπως αυτά εντοπίζονται από το σύστημα.
ε) Τα συμβάντα βλαβών και συναγερμών όπως αυτά εντοπίζονται από την κεντρική μονάδα.
στ) Τα στοιχεία των ογκομετρικών πινάκων και των υπαρχόντων στοιχείων ταυτότητας των δεξαμενών.
ζ) Τα στοιχεία του άρθρου 6, παρ. 7 της παρούσης.
η) Τα δελτία ισοζυγίων.


Β. Καθορίζουμε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροώνεκροών στις Ελεύθερες Εγκαταστάσεις των Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, Διυλιστηρίων, Μεγάλων Καταναλωτών του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και στις Εγκαταστάσεις Ενεργειακών (Χημικών) προϊόντων, το είδος και το περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό.
 

Άρθρο 11
Είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα εισροών − εκροών.


Από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου ΕισροώνΕκροών εκδίδονται τα ακόλουθα στοιχεία − δελτία:
 

1. Δελτίο εισόδου/εισροής. Το δελτίο αυτό εκδίδεται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της εισροής (παραγωγής παραλαβής) ποσότητας καυσίμου στις δεξαμενές. Στο πιο πάνω δελτίο καταγράφονται για κάθε δεξαμενή στην
οποία πραγματοποιήθηκε εισροή ανά τύπο καυσίμου, τα εξής δεδομένα:
1.1.0 αριθμός Μητρώου της δεξαμενής όπως έχει ορισθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ..
1.2. Το είδος του καυσίμου (κωδικός TARIC και περιγραφή και όπου υπάρχει κωδικός προϊόντος Π.Σ.T.).
1.3. Η ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) και η ώρα (ΩΩ:ΛΛ).
1.4. Τα παρακάτω στοιχεία πριν από την εισροή του καυσίμου:
1.4.1. Το τρέχον ύψος της στάθμης εκάστης των δεξαμενών, σε χιλιοστά (mm).
1.4.2. Ο αντίστοιχος τρέχων όγκος καυσίμου εκάστης δεξαμενής καθώς και η θερμοκρασία του καυσίμου εντός αυτής.
1.4.3. Η υφιστάμενη προσδιορισθείσα ανηγμένη πυκνότητα.
1.4.4. Ο ανηγμένος όγκος καυσίμου εκάστης δεξαμενής στους 15oC.
1.5. Κατά περίπτωση θα καταγράφονται επίσης είτε το όνομα του πλοίου καθώς και ο αριθμός ΙMO (International Maritime Organisation) αυτού, είτε ο αγωγός, είτε ο αριθμός κυκλοφορίας του βυτιοφόρου οχήματος που εκφορτώνει
τα καύσιμα ή τα στοιχεία οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου. Σε περίπτωση μετάγγισης προϊόντος ή μεταβολής προϊόντων καταγράφεται ο αριθμός Μητρώου της συμμετέχουσας δεξαμενής (ή δεξαμενών) εκροής όπως
έχει ορισθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ
2. Δελτίο εξόδου/εκροής Το ανωτέρω δελτίο εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα με την ολοκλήρωση της παράδοσης του καυσίμου από κάθε μετρητή εκροής καυσίμου.
Στο πιο πάνω δελτίο καταγράφονται τα εξής δεδομένα:
2.1. Ο αριθμός Μητρώου της δεξαμενής όπως έχει ορισθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ.
2.2. Ο αριθμός Μητρώου του μετρητή εκροής καυσίμου όπως έχει ορισθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ.
2.3. Το είδος του καυσίμου (κωδικός TARIC και περιγραφή και όπου υπάρχει κωδικός προϊόντος Π.Σ.T.).
2.4. Η ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) και η ώρα (ΩΩ:ΛΛ).
2.5. Ο όγκος καυσίμου που εξήλθε από τον μετρητή εκροής καυσίμου.
2.6. Κατά περίπτωση θα καταγράφονται επίσης είτε το όνομα του πλοίου καθώς και ο αριθμός ΙMO αυτού, είτε ο αγωγός, είτε ο αριθμός κυκλοφορίας του βυτιοφόρου οχήματος που παραλαμβάνει τα καύσιμα ή τα στοιχεία οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου.
2.7. Τα πλήρη στοιχεία του/ων τελικού/ών αποδέκτη/ών του παραδιδόμενου καυσίμου. Το είδος και περιεχόμενο των στοιχείων αυτών θα καθοριστούν αναλυτικά από τη Γ.Γ.Π.Σ.
2.8. Η θερμοκρασία του καυσίμου στο μετρητή εκροής σε βαθμούς Κελσίου.
2.9. Ο ανηγμένος όγκος του καυσίμου στο μετρητή εκροής στους 15oC.
2.10. Η ανηγμένη πυκνότητα του καυσίμου στους 15oC που έχει καταχωρηθεί στο μετρητή.


3. Δελτίο «Λοιπών Κινήσεων».
Το ανωτέρω δελτίο εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα με την ολοκλήρωση μίας εκ των «Λοιπών Κινήσεων» εκροής όπως περιγράφονται ακολούθως:

Α) Κίνηση μετάγγισης προϊόντος. Εισέρχεται η δεξαμενή εκροής σε κατάσταση μετάγγισης και δημιουργείται το αντίστοιχο Δελτίο με τον αρχικό και τον τελικό όγκο της δεξαμενής. Η δεξαμενή εισροής εισέρχεται σε κατάσταση
εισροής και δημιουργείται το αντίστοιχο Δελτίο εισροής όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου.
 

Β) Κίνηση μεταβολής προϊόντων. Εισέρχεται η δεξαμενή (ή οι δεξαμενές) εκροής σε κατάσταση μεταβολής και δημιουργείται το αντίστοιχο Δελτίο με τον αρχικό και τον τελικό όγκο της δεξαμενής (σε περίπτωση περισσότερων
δεξαμενών εκροής δημιουργούνται αντίστοιχα Δελτία). Η δεξαμενή εισροής εισέρχεται σε κατάσταση εισροής και δημιουργείται το αντίστοιχο Δελτίο εισροής όπως περιγράφεται στην παραγρ. 1 του παρόντος Άρθρου.


Γ) Κίνηση εξυδάτωσης (πέραν αυτής που πραγματοποιείται σε κάθε αρχική εισροή). Εισέρχεται η δεξαμενή σε κατάσταση εξυδάτωσης και δημιουργείται το αντίστοιχο Δελτίο με τον αρχικό και τον τελικό όγκο για τη δεξαμενή.
 

Άρθρο 12
Αυθεντικότητα/ακεραιότητα και αναγνωσιμότητα στοιχείων
 

Η επαλήθευση της αυθεντικότητας/ακεραιότητας των εκτυπωμένων δελτίων του άρθρου 11 θα γίνεται μέσω hash code για όλα τα πεδία των δελτίων αυτών. Ο αλγόριθμος hash θα χρησιμοποιείται και από τις ελεγκτικές αρχές για την εξακρίβωση της αυθεντικότητας/ ακεραιότητας των δελτίων. Η αναγνωσιμότητα των εκτυπωμένων δελτίων θα εξασφαλίζεται με αναφορά στον αντίστοιχο QR CODE του δελτίου.
 

Άρθρο 13
Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και Μεταβατικές Διατάξεις
 

1. Τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών − εκροών εγκαθίστανται στις Ελεύθερες Εγκαταστάσεις των Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, των Διυλιστηρίων, των Μεγάλων Καταναλωτών, του Δημόσιου
και Ιδιωτικού Τομέα και στις Εγκαταστάσεις Ενεργειακών (χημικών) προϊόντων (βιοκαυσίμων, μεθανόλης, τολουόλης, διαλυτών κ.λπ.), που αποτελούν υλικά πρόσμιξης στα υγρά καύσιμα, του άρθρου 1, παρ. 2 της παρούσης, εντός έξη (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Μετά την υλοποίηση της εγκατάστασης των ανωτέρω συστημάτων, ακολουθεί περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας δύο (2) μηνών, μετά τη λήξη της οποίας άρχεται η παραγωγική λειτουργία αυτών.
 

2. Τυχόν συστήματα εισροών − εκροών που έχουν εγκατασταθεί μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας, οφείλουν να συμμορφωθούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος εφαρμογής. Υποχρεούνται όμως, εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της παρούσας απόφασης, να συνδεθούν και να αποστέλλουν τα δεδομένα τους στη Γ.Γ.Π.Σ.. Το είδος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σε σχέση με τα δεδομένα που θα αποστέλλονται θα καθορισθούν εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση της παρούσας από τη Γ.Γ.Π.Σ. και θα έχουν ισχύ μόνο για το διάστημα εντός του προβλεπομένου χρονοδιαγράμματος εφαρμογής. Κατά το διάστημα αυτό, οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές υποχρεούνται να ελέγχουν και να καταγράφουν την ορθότητα των αποστελλόμενων δεδομένων και τις τυχόν αποκλίσεις που αυτά εμφανίζουν.
 

3. Ήδη εγκατεστημένα συστήματα υπόκεινται ομοίως στην υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης και συγκεντρωτικών αναφορών που προβλέπονται στο άρθρο 8 της παρούσας.
 

Άρθρο 14
Παραβάσεις − Έλεγχοι − Κυρώσεις
 

1. Τα στοιχεία που παρέχονται από το σύστημα εισροών − εκροών είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και αξιοποιούνται στα πλαίσια των διενεργούμενων ελέγχων.
 

2. Για τις κυρώσεις από τη μη τήρηση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης ισχύουν τα οριζόμενα στο Ν. 3054/2002 και στις λοιπές κείμενες διατάξεις.
 

3. Αν από τους ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου διαπιστωθούν παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση από το Ν. 2960/2001
κυρώσεις.


4. Οι ευθύνες του φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης για τη σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος εισροών−εκροών της παραγράφου 2 του άρθρου 9, καθώς επίσης για την ορθή εισαγωγή και ενημέρωση των στοιχείων για την έκδοση των συναφών δελτίων του άρθρου 12, δεν απαλλάσσουν τον εκάστοτε εγκεκριμένο αποθηκευτή ή το διαχειριστή της Εγκατάστασης για τις περιπτώσεις που στα πλαίσια των ελέγχων προκύπτουν στοιχεία, τα οποία επισύρουν την επιβολή κυρώσεων στα πλαίσια του Ν. 3054/2002.
 

Άρθρο 15
 

Έναρξη ισχύος
 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2015
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven