Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5026040 ΕΞ 2015/16.12.2015 Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στα Πανευρωμεσογειακά Πρωτόκολλα καταγωγής

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5026040 ΕΞ 2015/16.12.2015 Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στα Πανευρωμεσογειακά Πρωτόκολλα καταγωγής

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2015
Πρωτ: ΔΔΘΤΟΚ Β 5026040ΕΞ2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 - 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Εύα Καραβανά
Τηλέφωνο: 2106987541
FAX: 2106987489
Email: d17-c@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στα Πανευρωμεσογειακά Πρωτόκολλα καταγωγής

ΣΧΕΤ.: 1. Η αριθ. πρωτ. Δ. 941/559/30.05.2006 ΔΥΟΟ (Πανευρωμεσογειακή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών).

2. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚΒ 5010779 ΕΞ2015/15.05.2015 ΔΥΟ (Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. 1/2014 του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας της 17πς Δεκεμβρίου 2014 για την αντικατάσταση του Πρωτοκόλλου 3 της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας - Συνοπτική παρουσίαση της Περιφερειακής Σύμβασης για τους Πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής- σηυείο Β ).

3. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚΒ 5027401 ΕΞ2014/18.11.2014 ΔΥΟ (Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των ποσών που είναι εκφρασμένα σε EURO στα Πανευρωμεσογειακά Πρωτόκολλα καταγωγής, καθώς και στα Πρωτόκολλα καταγωγής των Προτιμησιακών Συμφωνιών της Ε.Ε με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων)

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και κατόπιν σχετικού εγγράφου της αρμόδιας Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (TAXUD/4980261/15EN Rev.2), σας κοινοποιούμε συνημμένα πίνακα ισοτιμιών σε εθνικά νομίσματα των ποσών που είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, βάσει των σχετικών άρθρων των Πανευρωμεσογειακών Πρωτοκόλλων καταγωγής. Οι εν λόγω αξίες, που εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2016, ισχύουν για:

1) Τη Δήλωση καταγωγής στο εμπορικό τιμολόγιο από οποιονδήποτε εξαγωγέα,

2) τις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών και

3) τα μικροδέματα.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

      ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΑ
  ΧΩΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (€ 6.000 ) ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (€ 1.200) (€ 500)
  Βουλγαρία Λεβ Βουλγαρίας 11 700 2 300 1 000
  Κροατία Κούνα Κροατίας 45 880 9 176 3 823
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

ΕΝΩΣΗ

Δημοκρατία της Τσεχίας Κορώνα Τσεχίας 165 000 33 000 14 000
  Δανία Κορώνα Δανίας 45 600 9 000 3 800
  Ουγγαρία Φόριντ Ουγγαρίας 1 769 000 354 000 147 000
  Πολωνία Ζλότι Πολωνίας 28 000 5 600 2 400
 
  Ρουμανία Λέι Ρουμανίας 27 100 5 400 2 300
  Σουηδία Κορώνα Σουηδίας 64 000 12 800 5 300
  Ηνωμένο Βασίλειο Λίρα Στερλίνα 5 700 1 140 470
  Δανία/Νησιά Φερόε Κορώνα Δανίας 45 600 9 000 3 800
  Ισλανδία Κορώνα Ισλανδίας 1 110 000 220 000 92 000
ΚΡΑΤΗ

ΕΖΕΣ

Λιχτενστάιν Ελβετικό φράγκο 10 300 2 100 900
Νορβηγία Νορβηγική κορώνα 50 000 10 000 4 100
  Ελβετία Ελβετικό φράγκο 10 300 2 100 900
  Αλγερία Δηνάριο Αλγερίας 711 342 142 268 59 278
  Αίγυπτος Λίρα Αιγύπτου 51 000 10 000 4 000
  Ισραήλ Σέκελ Ισραήλ 30 000 6 000 2 500
 
  Ιορδανία Δηνάριο Ιορδανίας 4 794 959 400
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Lebanon Λίρα Λιβάνου 10 176 000 2 036 000 848 000
ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Μαρόκο Ντιρχάμ Μαρόκου 68 250 13 650 5 700
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ Παλαιστίνη Σέκελ Ισραήλ 26 194 5 239 2 183
  Συρία Λίρα Συρίας - - -
  Τυνησία Δηνάριο Τυνησίας 13 100 2 700 1 100
  Τουρκία Λίρα Τουρκίας 20 220 4 044 1 685
  Δημοκρατία της Μολδαβίας Λεβ Μολδαβίας 135 173 27 035 11 264
  Αλβανία Λεκ Αλβανίας 837 000 168 000 70 000
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ          
ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ Βοσνία και Ερζεγοβίνη Μετατρέψιμο μάρκο Βοσνίας Ερζεγοβίνης 12 000 2 400 1 000
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΓΔΜ Δηνάριο ΠΓΔΜ 370 167 74 033 30 847
  Σερβία Δηνάριο Σερβίας 718 500 143 700 59 875
 
 


           Πηγή: Taxheaven