Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5026343 ΕΞ 2015/18.12.2015 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου

Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5026343 ΕΞ 2015/18.12.2015 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5026343 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Εύα Καραβανά
Τηλέφωνο:210 69 87 541
FAX:210 69 87 489
Email: d17-c@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου.

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. πρωτ. Δ17Γ 5028487 ΕΞ 30.6.2011 ΔΥΟ [Κοινοποίηση της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της Ε.Ε. και της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα)]

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας κοινοποιούμε με την παρούσα για ενημέρωση και εφαρμογή την εν θέματι αναφερόμενη Ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (L307/25-11-2015) και με την οποία ανακοινώνεται ότι η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου (L127/14-5-2011), η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 6 Οκτωβρίου 2010, θα αρχίσει να ισχύει στις 13 Δεκεμβρίου 2015.

Υπενθυμίζουμε, ότι η αναφερόμενη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας της Κορέας είχε τεθεί προσωρινά σε εφαρμογή από 1ης Ιουλίου 2011 σύμφωνα με ανακοίνωση της Γεν. Γραμματείας του Συμβουλίου (L 168/28-6-2011). Η αναφερόμενη Συμφωνία καθώς και η Απόφαση 2011/265/ΕΕ του Συμβουλίου της 16.9.2010, για την υπογραφή εξ ονόματος της Ε.Ε. και την προσωρινή εφαρμογή της εν λόγω Συμφωνίας όπως επίσης και ο Καν(ΕΕ) 511/2011 δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε (L145/31.5.2011).Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΠηγή: Taxheaven