Ο.Α.Ε.Ε. αρ. πρωτ.: ΔΙΠΣΥΝ /Φ2/ 11 /1964944/16.12.2015 Συμπληρωματικό έγγραφο ως προς την εγκύκλιο 23/2015 που αφορά την καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών με τον ΟΑΕΕ συμμετέχοντα σε συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση

Ο.Α.Ε.Ε. αρ. πρωτ.: ΔΙΠΣΥΝ /Φ2/ 11 /1964944/16.12.2015 Συμπληρωματικό έγγραφο ως προς την εγκύκλιο 23/2015 που αφορά την καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών με τον ΟΑΕΕ συμμετέχοντα σε συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση

Αθήνα, 16 / 12 /2015
Αρ. Πρωτ: ΔΙΠΣΥΝ /Φ2/ 11 /1964944

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο Α Ε Ε
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 5, 10431 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-Ν. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο :210-5274328-29
fax :210-5220504
e-mail :d_paroxwn_syntaxewn@oaee.gr

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικό έγγραφο ως προς την εγκύκλιο 23/2015 που αφορά την καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών με τον ΟΑΕΕ συμμετέχοντα σε συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση.

ΣΧΕΤ: Εγκύκλιος 23/2015

Σε συνεχεία της εγκυκλίου 23/2015 σχετικά με την επαναφορά του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε ως 2-7-2015 για την καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών με τον ΟΑΕΕ συμμετέχοντα σε συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση και ειδικότερα όσο αφορά το πεδίο εφαρμογής των καταργούμενων διατάξεων του άρθρου 38 του ν.4331/2015 επισημαίνουμε ότι αυτές θα εφαρμόζονται και σε αιτήσεις συνταξιοδότησης πριν την 2-7-2015 και μέχρι και την 16-10-2015 που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και δεν έχει γίνει κοινοποίηση οφειλής .

Παρακαλούμε όπως το παρόν έγγραφο μας συσχετιστεί με την προαναφερόμενη εγκύκλιο καθώς αποτελεί αναγκαία συμπλήρωση της.Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Α. ΜΠΛΕΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Α. ΛΑΚΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven