Αρ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 5026597 ΕΞ 2015/23.12.2015 Εξαγωγή εμπορευμάτων σε χώρες ΕΖΕΣ

Αρ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 5026597 ΕΞ 2015/23.12.2015 Εξαγωγή εμπορευμάτων σε χώρες ΕΖΕΣ

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5026597 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Δ.Τσετσέκου
Τηλέφωνο:210 6987455
Fax:210 6987450
Email:d19diadi@otenet.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Εξαγωγή εμπορευμάτων σε χώρες ΕΖΕΣ


Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις Διατάξεις Εφαρμογής του ΚΤΚ στις περιπτώσεις εξαγωγής εμπορευμάτων σε χώρες ΕΖΕΣ και σε χώρες συμβαλλόμενα μέρη των συμβάσεων για την «Κοινή διαμετακόμιση» και την «απλούστευση των διατυπώσεων στις εμπορευματικές συναλλαγές», χρησιμοποιείται ο κωδικός «EU» για τη συμπλήρωση της θέσης 1 (α' υποδιαίρεση) της διασάφησης εξαγωγής.

Ως εκ τούτου όταν στη θέση 17α (χώρα προορισμού) της διασάφησης εξαγωγής συμπληρώνονται οι ακόλουθοι κωδικοί:

•    IS (Ισλανδία)
•    LI (Λιχτενστάιν)
•    ΝΟ (Νορβηγία)
•    CH (Ελβετία)
•    TR (Τουρκία)
•    ΜΚ ( Π.Γ.Δ.Μ.),

στη θέση 1 (α' υποδιαίρεση) της διασάφησης εξαγωγής συμπληρώνεται ο κωδικός «EU» και όχι ο κωδικός «EX».

Εξυπακούεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις άλλων χωρών που στο μέλλον θα αποτελέσουν συμβαλλόμενα μέρη των συμβάσεων για την «Κοινή διαμετακόμιση» και την «απλούστευση των διατυπώσεων στις εμπορευματικές συναλλαγές». 

2) Στις περιπτώσεις υποβολής μέχρι και 9/12/2015, ελλιπών/απλουστευμένων διασαφήσεων (τύπου Β, C, R) όπου στη θέση 1 (α' υποδιαίρεση) έχει ήδη συμπληρωθεί ο κωδικός «EX», στις αντίστοιχες συμπληρωματικές /ανακεφαλαιωτικές διασαφήσεις (Χ,Υ,Ζ) που θα υποβληθούν θα συμπληρωθεί και πάλι ο κωδικός «EX».

3) Σχετικά με το θέμα έχει ήδη αναρτηθεί ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Τελωνειακής Υπηρεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, εφιστούμε την προσοχή σας για την πιστή τήρηση των διαλαμβανομένων


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΑΓΗΣΠηγή: Taxheaven