Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 1167860 ΕΞ 2015/31.12.2015 Στοιχεία οριστικών κτηματολογικών εγγραφών

Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 1167860 ΕΞ 2015/31.12.2015 Στοιχεία οριστικών κτηματολογικών εγγραφών

Αθήνα,  31/12/2015
Αρ. Πρωτ: ΔΕΦΚ Α 1167860 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄- ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8                         
101 84 Αθήνα                           
Τηλέφωνα: 210 3375878
Φαξ:      210 3375834
E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Στοιχεία οριστικών κτηματολογικών εγγραφών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005, από 1-1-2014 και εφεξής, για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση του ακινήτου, όπως αυτή προκύπτει από την οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο. Αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ακινήτου, όπως προκύπτουν από τον τίτλο κτήσης. Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της πραγματικής κατάστασης του ακινήτου.
Αν η πραγματική επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει αυτή που αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην άδεια οικοδομής ή έχει γίνει αλλαγή της χρήσης του ακινήτου, λαμβάνεται υπόψη η πραγματική επιφάνεια και η πραγματική χρήση του ακινήτου.

Κατόπιν των ανωτέρω, για ενημέρωση και διευκόλυνσή σας, σας κοινοποιούμε τις ημερομηνίες μετά την παρέλευση των οποίων οριστικοποιούνται οι αρχικές κτηματολογικές εγγραφές, για τους κατοίκους εσωτερικού, που είναι δικαιούχοι εγγραπτέων δικαιωμάτων σε κτηματογραφημένα ακίνητα και εμπίπτουν στην τοπική αρμοδιότητα των Κτηματολογικών Γραφείων όπως φαίνονται στους συνημμένους Πίνακες 1, 2 και 3.

Επισημαίνεται ότι, ουσιαστικά, οριστικές είναι μόνο οι κτηματολογικές εγγραφές που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 με ημερομηνίες από 1-8-2015 μέχρι και 31-12-2015 και μόνο εφόσον αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, κατοίκους εσωτερικού.
   
Για το Ελληνικό Δημόσιο, τους κατοίκους εξωτερικού και τους εργαζομένους μόνιμα στο εξωτερικό η παραπάνω προθεσμία για όλες τις περιοχές των πινάκων παρέρχεται μετά από δύο επιπλέον χρόνια, αφού για αυτούς είναι δεκατετραετής.

(Για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2016, παρέρχεται σταδιακά η νόμιμη προθεσμία για τους κατοίκους εσωτερικού, όπως εμφανίζεται στους συνημμένους ΠΙΝΑΚΕΣ 2 και 3).Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Μαρία Η. Μενούνου

Ακριβές Αντίγραφο                                            
Ο Προϊστάμενος του ΑυτοτελούςΤμήματος ΔιοίκησηςΠηγή: Taxheaven