Αρθρα ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ»  ( Ο.Ε.Ε )

Αρθρα ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ» ( Ο.Ε.Ε )

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ»  ( Ο.Ε.Ε )

Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής   
Μέλος του Ο.Ε.Ε.

«Αν δεν υπάρχει δρόμος, εμείς θ’ ανοίξουμε το δρόμο».
(Αννίβας 247 - 183 π.Χ. , Καρχηδόνιος στρατηλάτης)

Δύο θέματα ( από αρκετά ίσως ), που αφορούν την προοπτική ανάπτυξης του Ο.Ε.Ε, νομίζω ότι έχουν θέση στον δημόσιο διάλογο, αλλά και πρέπει να μπουν στην ατζέντα των συζητήσεων   στα αρμόδια όργανα  του Ο.Ε.Ε.

α ) Να δικαιούνται, να  γίνονται μέλη του Ο.Ε.Ε και οι πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι  οικονομικής κατεύθυνσης και
β ) Να διοργανώνεται κάθε 2-3 χρόνια, από το Ο.Ε.Ε  Πανελλήνιο Συνέδριο  με θέματα Οικονομίας, Λογιστικής και Φορολογίας.

Να παραθέσω τις απόψεις μου σχετικά με το πρώτο :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα ( www.oe-e.gr ) του Ο.Ε.Ε  :  « Ως μέλη του ΟΕΕ εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι πτυχιούχοι των ελληνικών ανώτατων οικονομικών σχολών, δηλαδή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας (πρώην ΑΣΟΕΕ), του Πανεπιστημίου Πειραιά (πρώην ΑΒΣΠ), του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (πρώην ΑΒΣΘ), των Οικονομικών Τμημάτων: του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οι πτυχιούχοι ισότιμων Οικονομικών Σχολών του εξωτερικού και οι πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων που θα ιδρυθούν ή θα μετατραπούν σε οικονομικές, εφόσον χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα (N. 2515/1997).

Επίσης με Αποφάσεις της Κ.Δ.
•    Οι πτυχιούχοι και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων των τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου.
•    Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.
•    Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
•    Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
•    Οι Πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
•    Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ακολουθώντας  το πρόγραμμα οικονομικής κατεύθυνσης.
•    Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών   Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αιγαίου  (ΠΕ09 ).
•    Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας του     Πανεπιστημίου    Μακεδονίας.
•    Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης  του Πανεπιστημίου Αιγαίου με κατεύθυνση στη Χρηματοοικονομική Μηχανική.
•    Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαικών  Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου με την  προυπόθεση ότι τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων κορμού είναι οικονομικής κατεύθυνσης.
•    Οι Πτυχιούχοι του  τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Β. Υποχρεούνται επίσης να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ οι διδάκτορες ή κάτοχοι άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  ακόμη και αν δεν είναι κάτοχοι βασικού πτυχίου ανώτατης οικονομικής σχολής εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το μεταπτυχιακό τους τίτλο σπουδών στις οικονομικές επιστήμες για να ασκήσουν οικονομολογικό επάγγελμα ως κύρια βιοποριστική απασχόλησή τους.

Γ. Δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ και οι διδάκτορες των οποίων η διδακτορική διατριβή και η μετέπειτα αυτοδύναμη διδασκαλία σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης, χωρίς τις προϋποθέσεις πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών .

Δ. Σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν.3912/2011, δικαιούνται να εγγραφούν  ως μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας οι πτυχιούχοι των τμημάτων της Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης      Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος της αλλοδαπής και χρησιμοποιούν το πτυχίο τους ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος».

Με το  άρθρο 2 του Ν.3549 ΦΕΚ 69 Α’ / 20-03-2007   τα Τ.Ε.Ι. ενσωματώνονται και συνταγματικά  στην Ανώτατη Εκπαίδευση και αποτελούν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Πλέον όπου αναφέρεται ΑΕΙ ο όρος αυτός περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια , τα Πολυτεχνεία και τα ΤΕΙ. Συνεπώς οι διατάξεις αυτού του Νόμου για τα ΑΕΙ ισχύουν στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ.
Επίσης σύμφωνα με το Ν. 4009/2011, άρθρο 1 παρ. 2 : « Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια» και β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.»»

Επίσης σημειώνω ότι : σύμφωνα με το άρθρο 1, του Ν. 2515/1997  «Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού » : « 1.Για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού. απαιτείται ειδική άδεια η οποία χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.). Το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού, σύμφωνα με το άρθρο 1 περιπτώσεις 4 και 5 του π.δ/τος 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α'), ασκείται: α. από τα μέλη του Ο.Ε.Ε. κατά το άρθρο 3 του ν. 1100/1980 (ΦΕΚ 295 Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 1479/1984 (ΦΕΚ 145 Α) και κατά το άρθρο 43 παράγραφο 22 τουν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α'). β. από τους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής και των Τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.). γ. από μη πτυχιούχους ».
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Ο.Ε.Ε κ. Κωνσταντίνο Κόλλια : « Ο αριθμός των μελών του ΟΕΕ ανέρχεται σε 100.000 περίπου  και των λογιστών φοροτεχνικών σε 50.000 περίπου, σύμφωνα με τα τελευταία  στοιχεία από τα μητρώα μας » (Συνέντευξη  στο Taxheaven 09.07.2014 ). http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/19354/hl/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF
Και τέλος σύμφωνα με το Π. Δ. 38/2010 « Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις», μεταξύ άλλων αναφέρονται :
( άρθρο 3 ) « 5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 2 (*) νοείται ως «τίτλος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης» ο αναγνωρισμένος τίτλος τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών, μικρότερο τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό κύκλο σπουδών, που απονέμεται από ίδρυμα τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ».
(*) «3. Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1  (**) του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται σε κάθε υπήκοο κράτους - μέλους ο οποίος, έχοντας αποκτήσει τίτλο τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης άλλου κράτους μέλους, δεν πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ».
(**) « 2. Ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών, μικρότερο τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό κύκλο σπουδών άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ».

Τα ερωτήματα λοιπόν που προκύπτουν είναι : Γιατί οι πτυχιούχοι των οικονομικών τμημάτων των Τ.Ε.Ι , να μην  μπορούν να είναι μέλη   στο Ο.Ε.Ε. ; Είναι καλός αυτός ο «αποκλεισμός»  για την προοπτική ανάπτυξης του Ο.Ε.Ε  ή όχι ;

Στο άρθρο « Η ιστορία της ίδρυσης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) »  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17706 , έγραφα μεταξύ άλλων : «Το 1974 , δημιουργήθηκε ο «Σύνδεσμος Δημιουργίας Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος» ( Σ.Δ.Ο.Ε.Ε ), μέλη του οποίου γίνονται πτυχιούχοι από όλες τις Οικονομικές σχολές , ο οποίος είχε μοναδικό σκοπό την δημιουργία Οικονομικού Επιμελητήριου και με τον οποίο συμπαρατάχθηκε αποφασιστικά , η πλειοψηφία των Συνδέσμων των Οικονομικών Σχολών. Με συστηματικό και δυναμικό τρόπο, αφενός με πολυποίκιλες εκδηλώσεις ( συγκεντρώσεις, επαφές και ενημέρωση πολιτικών κ.λ.π ) και αφετέρου με την έκδοση του περιοδικού «Οικονομικό Επιμελητήριο », κατά τα έτη 1975-1981, ήταν ο κύριος συντελεστής της ίδρυσης του Οικονομικού Επιμελητήριου» και « Η κύρια απόφαση, ( Πηγή περιοδικό : Οικονομικά Χρονικά , Τεύχος 1, Μάης 1984 ) της τότε αντιπροσωπείας : « Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ.  Η ίδρυση του ΟΕΕΕ ( αρχικός τίτλος του Ο.Ε.Ε ) που ήταν για δεκαετίες επιδίωξη και όνειρο των οικονομολόγων της χώρας, οφείλεται στην ανυποχώρητη πάλη του ΣΔΟΕΕ. Ο Ν.1100/80 οδηγούσε ουσιαστικά στη δημιουργία μιας αποστεωμένης κρατικής υπηρεσίας και σε ένα αντιδραστικό μηχανισμό, ενώ το Νομοσχέδιο, που προωθείται σήμερα, βάζει βάσεις για την λειτουργία ενός ζωντανού κύτταρου κοινωνικής παρέμβασης. Το ΟΕΕΕ αποτελεί τον οργανωτικό φορέα των οικονομικών επιστημόνων, που σήμερα απαριθμεί 21.000, περίπου, μέλη κα σύντομα προβλέπεται ότι θα ξεπεράσει ο αριθμός τους τις 40.000. Είναι επομένως ο μαζικός χώρος έκφρασης και δράσης των συναδέλφων οικονομολόγων και φυσικά αναπόσπαστο κομμάτι του μαζικού κινήματος των εργαζομένων. Το κίνημα των οικονομικών επιστημόνων βρίσκεται μπροστά σε μια πρόκληση και πρόσκληση για να παλέψει από καλύτερες θέσεις, μέσα στις σημερινές συνθήκες. Συνθήκες που το διευκολύνουν να προωθήσει την αποφασιστική συμμετοχή του λαού κα των εργαζομένων μέσα σε όλους τους φορείς άσκησης πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής εξουσίας. Το ΟΕΕΕ προκειμένου να καταξιωθεί σαν καινούριος κοινωνικός θεσμός, οφείλει να συμμετέχει με συγκροτημένη πολιτική παρέμβαση στο κοινωνικοοικονομικό «γίγνεσθαι», αποφεύγοντας τη μετατροπή του σε συντεχνιακό όργανο. Το ΟΕΕΕ , τόσο από τον νομικό του καθεστώς, όσο και για ουσιαστικούς λόγους που συνδέονται άμεσα με την επιτυχία του, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει τους συνδικαλιστικούς φορείς του χώρου, αλλά να προσπαθεί να προωθεί πάντα, σε συνεργασία με αυτούς του φορείς, τα γενικά προβλήματα του κλάδου, που η επίλυσή τους βοηθάει ταυτόχρονα στην κοινωνική πρόοδο. Το ΟΕΕΕ έχει επιτακτικό καθήκον να συμβάλλει, με κάθε τρόπο , στο ζωντάνεμα της έρευνας και του προβληματισμού στον τομέα της οικονομικής επιστήμης, αλλά και στην ανάπτυξη οικονομικής σκέψης και θεωρίας , που σχετίζεται άμεσα με την Ελληνική κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα. Χρέος, τέλος, του ΟΕΕΕ πρέπει να είναι η καταβολή προσπαθειών για την εκλαΐκευση της οικονομικής επιστήμης, ώστε κάθε απλός πολίτης να είναι σε θέση να κατανοεί βασικά οικονομικά θέματα και να κρίνει ανάλογα τις εκάστοτε πολιτικές και τα αποτελέσματα τους. ….. » »

Αναφέρω αυτό το ιστορικό απόσπασμα, για να προλάβω ακραίες  «ελιτίστικες θέσεις », που ελλοχεύουν ( ίσως ) σε κάποια  μέλη και αξιωματούχους του Ο.Ε.Ε, επικαλούμενοι την Ιστορία του Ο.Ε.Ε .  
Σημειώνω επίσης ότι με το νόμο Ν. 576/1977 , ιδρύθηκαν τα Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ), τα οποία συγκροτούν πλείονες Ανώτερες Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές μεταξύ αυτών και των Λογιστών. Συνέχεια των ΚΑΤΕΕ αποτελούν τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι), τα οποία ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ιδρύθηκαν με το νόμο Ν. 1404/1983.

Εκτιμώ  λοιπόν ότι αν κατά την εποχή των διεργασιών της ίδρυσης του Ο.Ε.Ε υπήρχαν τα  Τ.Ε.Ι, με την σημερινή τους μορφή, οι απόφοιτοί τους θα συμμετείχαν μαζί με τους άλλους φοιτητές των Οικονομικών Σχολών στην ίδρυση του Ο.Ε.Ε.
Τελειώνω θυμίζοντας ότι,  σύμφωνα με το άρθρο 6. Προσόντα, του Νόμου  3693/2008 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων …. και άλλες διατάξεις. [Ορισμός του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου] », ισχύουν τα εξής : « Για να χορηγηθεί σε φυσικό πρόσωπο επαγγελματική άδεια νόμιμου ελεγκτή ( Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή )  θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο του υποψηφίου οι παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Ο υποψήφιος να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής ».

Θυμίζω,  για να καταλάβει κάποιος την εξέλιξη των πραγμάτων,  ότι κατά τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του το Σ.Ο.Λ ( Σώμα Ορκωτών Λογιστών ), δεχόταν ως υποψήφιους για τις εξετάσεις και πρόσληψη των επιτυχόντων,  μόνο αποφοίτους της Α.Σ.Ο.Ε.Ε.  και ότι  η προσπάθεια αναβάθμισης στην δεκαετία του ’40, της «Ανωτέρας Σχολής Βιομηχανικών Σπουδών» ( σημερινό Πανεπιστήμιο Πειραιά ) προκαλεί την αντίδραση του Πολυτεχνείου και της Ανωτάτης Εμπορικής ( σημερινό Οικονομικό  Πανεπιστήμιο )  .

Ας αρχίσει λοιπόν, καταρχήν μέσα από τα αρμόδια όργανα  του Ο.Ε.Ε, μια τέτοια συζήτηση και ας υπάρξει η γενναιότητα,  για την λήψη των σωστών αποφάσεων ( υπάρχει και η δυνατότητα μεταβατικής  περιόδου ), με στόχο το δυνάμωμα του Ο.Ε.Ε., πέρα από την στενή λογική ότι  « θα αλλάξουν οι συσχετισμοί δυνάμεων ».

Και ένα δεύτερο θέμα πάνω στην ίδια κατεύθυνση, δηλαδή το δυνάμωμα του Ο.Ε.Ε : Οργάνωση  « Πανελλήνιου Οικονομικού – Λογιστικού- Φορολογικού Συνέδριου», το οποίο θα διεξάγεται κάθε δύο ή τρία έτη από το Ο.Ε.Ε, είναι μια πρόταση, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί, στα επόμενα έτη και απολύτως συμβατή με τους σκοπούς του Ο.Ε.Ε. [ Πρώτη φορά ανέφερα την άποψή αυτή, στο  « Σχόλιο της Δευτέρας»  της 25/11/2013].   
Αν είχε θεσμοθετηθεί και διεξαγόταν από χρόνια, ένα τέτοιο « Συνέδριο» ( με μόνιμες επιτροπές οργάνωσης και προετοιμασίας ), ποιος δεν θα πίστευε ότι το Ο.Ε.Ε , θα είχε επεξεργασμένες θέσεις  για τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» ;
Ή θα είχε επεξεργασμένες θέσεις  για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και όχι τις «γενικόλογες ευχές » που αναφέρονται στο τελευταίο τεύχος ( Οκτ.- Νοε. – Δεκ. 2015 )  του περιοδικού  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ »  ;
Και τέλος πάντων, θα είναι ένα τέτοιο Συνέδριο, σημαντικός θεσμός στην Ελληνική Οικονομία και καθοριστικός παράγοντας στην δυνατότητα παρέμβασης  του Ο.Ε.Ε.
                               
Καλή Χρονιά με Υγεία και Ευτυχία, σε όλους τους  συναδέλφους και στις Οικογένειές τους ( μέλη και μη του Ο.Ε.Ε. ).

Πηγή: Taxheaven