Αριθ.Πρωτ:1167271/443/23.12.2015 Σχετικά με τις υπερεισπράξεις στις εφορίες

Αριθ.Πρωτ:1167271/443/23.12.2015 Σχετικά με τις υπερεισπράξεις στις εφορίες

Αθήνα,23/12/2015
Αριθ.Πρωτ:1167271/443

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΤαχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Πρεβεζάνου
Τηλέφωνο: 210.33.75.066 210.32.24.997
FAX : 210.32.35.135


ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθ. 1447/26.11.15 ερώτηση. Σχετικά με τις υπερεισπράξεις στις εφορίες

Σε απάντηση της αριθμ. 1447/26.11.15 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Β. Κεγκέρογλου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Συμφωνά με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν.δ.356/74 (Α'90 - Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), όπως ισχύουν, όταν το χρέος καθίσταται ληξιπρόθεσμο, ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει τόκους και πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής κατ' αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α), όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4321/2015, τα πρόστιμα του άρθρου 57 του ν. 4174/2013 (Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας - Κ.Φ.Δ.) και του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. καταργούνται για τις οφειλές που καταχωρίζονται στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου (ήτοι 21.03.2015). Επισημαίνεται ότι για τις οφειλές που καταχωρίζονται στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από 01.01.2014 δεν ορίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ανώτατο όριο τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. 
Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.4224/2013 (Α'288), για τις οφειλές οι οποίες έχουν καταχωριστεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων (βεβαιωθεί ταμειακά) μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974, όπως ισχύει έως την ανωτέρω ημερομηνία (31.12.2013), ως προς τον υπολογισμό και το ανώτατο όριο των προσαυξήσεων, συνεπώς υπολογίζονται προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ταμειακά στη Φορολογική Διοίκηση (Δ.Ο.Υ. κτλ) μέχρι και την 31-12-2013. Συνεπώς το ληξιπρόθεσμο χρέος, βεβαιωμένο ταμειακά στη Φορολογική Διοίκηση έως και την 31 Δεκεμβρίου 2013, επιβαρύνεται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατ' ανώτατο όριο 200%.
Είναι αυτονόητο ότι για το χρόνο που μεσολαβεί από την είσπραξη μέχρι τη λογιστική τακτοποίηση της εκάστοτε οφειλής ο φορολογούμενος δεν επιβαρύνεται επιπλέον.

Β. Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε έχει ήδη υλοποιήσει διαδικασία κεντρικής διαχείρισης ΑΦΕΚ υπερεισπράξεων από πληρωμές μέσω Τραπεζών σ'εφαρμογή της ΔΠΦΥΒ 1127551 ΕΞ 2015 απόφασης της Γεν. Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων και έχει εφαρμόσει πιλοτικά στις 2/12/2015 σε μία Δ.ΟΎ και για όλες τις Δ.Ο.Υ. στις 7/12/2015.
Ειδικότερα, συμψηφίστηκαν 268.980 υπερεισπράξεις που αφορούν σε 210.297 Α.Φ.Μ., ενώ το ποσό που συμψηφίστηκε ανέρχεται στο 10,37 εκ. ευρώ.
Επιπλέον σε συνεργασία με τις αρμόδιες δ/νσεις έχει τροποποιηθεί η διαδικασία της διαχείρισης των υπερεισπράξεων σύμφωνα με το ΔΕΙΣΠΡ Δ 1145903/11.11. 2015,οπότε πλέον δεν απαιτείται η μεμονωμένη εκτύπωση του Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης, κάτι που μειώνει το διαχειριστικό κόστος στις Δ.Ο.Υ.
Σημειώνεται ότι το πρόβλημα των υπερεισπράξεων δε δημιουργείται από την ηλεκτρονική εφαρμογή. Το μεγαλύτερο ποσοστό οφείλεται στο γεγονός ότι οι φορολογούμενοι πληρώνουν με λανθασμένη ταυτότητα οφειλής.
Το πρόβλημα θα περιοριστεί με τη βελτίωση της εφαρμογής στο TAXISNET όπου θα δίδεται η δυνατότητα στο φορολογούμενο να επιλέγει το χρέος και το ποσό που επιθυμεί να πληρώσει με χρεωστική / πιστωτική κάρτα.
Η βελτίωση θα ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2016.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο

Πηγή: Taxheaven