Αρ. Πρωτ.: 137715/31.12.2015 Σχετικά με την παράταση Ρύθμισης Οφειλών Υπερχρεωμένων Προσώπων λόγω κωλυσιεργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων

Αρ. Πρωτ.: 137715/31.12.2015 Σχετικά με την παράταση Ρύθμισης Οφειλών Υπερχρεωμένων Προσώπων λόγω κωλυσιεργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 137715


Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5
Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας: 10180 Πληροφορίες: Ιωάννα Χασιώτου

Τηλέφωνο: 210 3332282
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων & ΑΚΕ


ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση με Α.Π. 1845/10-12-2015. Σχετικά με την παράταση Ρύθμισης Οφειλών Υπερχρεωμένων Προσώπων λόγω κωλυσιεργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων


Σχετικά με την ανωτέρω Ερώτηση, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κος Σωκράτης Βαρδάκης, σας γνωρίζουμε ότι, τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήματος του οφειλέτη να του παραδώσουν χωρίς επιβάρυνση αναλυτική κατάσταση των προς αυτά οφειλών του κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και το επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζεται η οφειλή, καθώς και να τον ενημερώσουν εγγράφως για το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης. Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού επιβάλλει για κάθε παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης πρόστιμο που ανέρχεται από πεντακόσια έως δέκα χιλιάδες ευρώ. Οι καταγγελίες για τις παραβάσεις αυτές κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου.

Ήδη, με αφορμή τις αυξανόμενες καταγγελίες που κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, αλλά και σχετικά δημοσιεύματα στον Τύπο και παρεμβάσεις φορέων, ο Γενικός Γραμματέας, κ. Αντώνης Παπαδεράκης, απέστειλε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, στην οποία επισημαίνει την ανάγκη συνδρομής των τραπεζών στην διευκόλυνση των καταναλωτών - δανειοληπτών που επιθυμούν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του νόμου

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας έχουν επιβληθεί πρόστιμα για παραβάσεις των προθεσμιών, ενώ δίνεται προτεραιότητα στην εξέταση των σχετικών καταγγελιών προκειμένου να προστατεύονται αποτελεσματικά τα δικαιώματα των καταναλωτών - δανειοληπτών.

Ακόμα, εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ερμηνευτική εγκύκλιος σύμφωνα με την οποία: 

α. Η υποβολή της αίτησης στα Ειρηνοδικεία θα γίνεται κανονικά μέχρι τις 31/12/2015.

β. Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 45 ημέρες συν 2 ημέρες μετά την κατάθεση της αίτησης στα Ειρηνοδικεία,

γ. Εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι διατάξεις του νόμου 4346/2015.
 

Ο Υπουργός

Γιώργος Σταθάκης

Πηγή: Taxheaven