Αρ. πρωτ.: 137806/31.12.2015 Σχετικά με ενδεχόμενη κυβερνητική παρέμβαση για τους δανειολήπτες στεγαστικών α' κατοικίας σε ελβετικό φράγκο που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου από πλειστηριασμούς

Αρ. πρωτ.: 137806/31.12.2015 Σχετικά με ενδεχόμενη κυβερνητική παρέμβαση για τους δανειολήπτες στεγαστικών α' κατοικίας σε ελβετικό φράγκο που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου από πλειστηριασμούς

Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 137806

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση:Νίκης 5
Ταχ. Κώδικας:Πλ. Συντάγματος 10180
Πληροφορίες: Στρ. Τσιμπίδη
Τηλέφωνο: 210 3332432

Θέμα : Σχετικά με ενδεχόμενη κυβερνητική παρέμβαση για τους δανειολήπτες στεγαστικών α΄ κατοικίας σε ελβετικό φράγκο που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου από πλειστηριασμούς

Σχετικά με την ανωτέρω Ερώτηση, που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και Γιάννης Κουτσούκος, σας ενημερώνουμε ότι:

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού παρακολουθούν την εξέλιξη των υποθέσεων αυτών στα Ελληνικά δικαστήρια ως οφείλουν. Σε περίπτωση που οι υποθέσεις αυτές καταστούν αμετάκλητες, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της διάταξης του άρθρου 10 παρ. 21 του ν. 2251/1994 το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα του αρμόδιου Υπουργού, με απόφαση του να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις προσαρμογής της συναλλακτικής συμπεριφοράς των προμηθευτών στο δεδικασμένο αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων επί αγωγών καταναλωτή ή ενώσεων καταναλωτών, καθώς οι συνέπειες του δεδικασμένου έχουν ευρύτερο δημόσιο ενδιαφέρον για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών.

Προφανώς και θα αξιοποιηθεί η ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/17/ΕΕ για την ενυπόθηκη πίστη. Στην οδηγία περιλαμβάνεται ειδικό κεφάλαιο που ρυθμίζει τα δάνεια σε ξένο νόμισμα και τα δάνεια μεταβλητού επιτοκίου. Ειδικότερα, προβλέπεται ειδικό κανονιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση του δικαιώματος του καταναλωτή να μετατρέψει τη σύμβαση πίστωσης σε εναλλακτικό νόμισμα τηρουμένων όμως, συγκεκριμένων προϋποθέσεων, καθώς και για τον περιορισμό του συναλλαγματικού κινδύνου στον οποίο είναι εκτεθειμένος ο καταναλωτής βάσει στης σύμβασης πίστωσης.

Η οδηγία προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν περαιτέρω ρυθμίσεις όσον αφορά στα δάνεια σε ξένο νόμισμα, με την προϋπόθεση ότι αυτές οι ρυθμίσεις δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ.
 

Ο Υπουργός
Γιώργος ΣταθάκηςΠηγή: Taxheaven