Αριθ. Πρωτ.ΆΤΚΕ 1000668 ΕΞ 2016/583/4.1.2016 Σχετικά με την διόρθωση λανθασμένων στοιχείων σε βεβαιωμένες οφειλές του ΕΕΤΑ (Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων)

Αριθ. Πρωτ.ΆΤΚΕ 1000668 ΕΞ 2016/583/4.1.2016 Σχετικά με την διόρθωση λανθασμένων στοιχείων σε βεβαιωμένες οφειλές του ΕΕΤΑ (Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Αθήνα, 4/1/2016
Αριθ. Πρωτ.ΆΤΚΕ 1000668 ΕΞ 2016/583

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δ. Δημητρόπουλος

Τηλέφωνο: 210 3224878
e-mail: ddimitropoulos@1988.syzefxis.gov.gr


ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αρ. πρωί. 1900/14.12.2015 ερώτηση. Σχετικά με την διόρθωση λανθασμένων στοιχείων σε βεβαιωμένες οφειλές του ΕΕΤΑ (Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων)


Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 1900/14.12.2015 ερώτησης, που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Βασίλειο Γιόγιακα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το ν. 4047/2012 (ΦΕΚ 31 Α') ορίστηκε η διαδικασία διόρθωσης λαθών στα στοιχεία των ακινήτων που προέκυψαν κατά τον υπολογισμό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έτους 2011. Επιπλέον, με την ΠΟΛ.1056/2.3.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών καθορίστηκαν ο τρόπος και η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε..

Επίσης εκδόθηκαν οι αποφάσεις ΠΟΛ.1080/19.3.2014 (ΦΕΚ 750 Β') και ΠΟΛ.1193/14.8.2014 (ΦΕΚ 2388 Β') του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με τις οποίες καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία με την οποία θεραπεύονται συγκεκριμένες περιπτώσεις λαθών ΕΕΤΑ.

Στις περιπτώσεις που συντρέχει λόγος εφαρμογής των αποφάσεων αυτών, οι υπόχρεοι, μετά τη βεβαίωση του ΕΕΤΑ, μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια, για τη φορολογία εισοδήματος τους, Δ.Ο.Υ., για τις περαιτέρω ενέργειές της σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία.

Άλλη διαδικασία πέραν των αναφερομένων στις ανωτέρω αποφάσεις δεν προβλέπεται.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
 

 

 

 

Πηγή: Taxheaven