Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αριθ. πρωτ.: ΔΒ3 /οικ. 597/11.1.2016 Διευκρινιστικές οδηγίες για υπολογισμό έκπτωσης σύμφωνα με Φ.Ε.Κ. 2816/Β'/22-12-2015

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αριθ. πρωτ.: ΔΒ3 /οικ. 597/11.1.2016 Διευκρινιστικές οδηγίες για υπολογισμό έκπτωσης σύμφωνα με Φ.Ε.Κ. 2816/Β'/22-12-2015

Αθήνα, 11/01/2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΒ3 /οικ. 597

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΟΠΥΥ
Εθνικός Οργανισμός
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
www.eopyy.gov.gr

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι
Ταχ. Κώδικας: 15123
Πληροφορίες: Ι. Μπιτσικώκου
Τηλ.: 210 8110840
Φαξ: 210 8110870
E-mail: d8@eopyy.gov.gr

ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΦΕΚ 2816/Β'/22-12-2015»

Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με τον υπολογισμό της έκπτωσης στις διαγνωστικές εξετάσεις που αναφέρονται στο ΦΕΚ 2816/Β' / 22-12-2015 , σας ενημερώνουμε ότι η έκπτωση αυτή θα υπολογίζεται στην ασφαλιστική τιμή.

Η συμμετοχή των ασφαλισμένων θα υπολογίζεται στις νέες τιμές που προκύπτουν.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία .


Ο Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ
Σ. ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπ. Πειραιά

Πηγή: Taxheaven