Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ99/7/11.1.2016 Ημερομηνίες οριστικοποίησης αποφάσεων Παροχών Ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2016

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ99/7/11.1.2016 Ημερομηνίες οριστικοποίησης αποφάσεων Παροχών Ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2016

Αθήνα, 11 / 1 / 2016
Αριθ. Πρωτ Γ99 / 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου: 2105215279
FAX: 2105215277
E-mail: diefpar@ika.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Ημερομηνίες οριστικοποίησης αποφάσεων Παροχών Ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2016»

ΣΧΕΤ: η με αριθ.11/2011 εγκύκλιος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σας γνωρίζουμε τα χρονικά διαστήματα οριστικοποίησης αποφάσεων Παροχών Ασθενείας έτους 2016 και τις αντίστοιχες ημερομηνίες πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων, για την πληρωμή Παροχών σε Χρήμα (επιδόματα ασθένειας, μητρότητας και εξόδων κηδείας) μέσω ΔΙΑΣ.

Επισημαίνουμε ότι οι παροχές υγείας του ΕΟΠΥΥ έτους 2016 θα πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων όταν μεταβιβάζονται τα αντίστοιχα ποσά από τον ΕΟΠΥΥ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ                 ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
9/12/2015 12/01/2016 19/01/2016
13/01/2016 26/01/2016 02/02/2016
27/01/2016 09/02/2016 16/02/2016
10/02/2016 22/02/2016 01/03/2016
23/02/2016 09/03/2016 16/03/2016
10/03/2016 29/03/2016 05/04/2016
30/03/2016 11/04/2016 19/04/2016
12/04/2016 26/04/2016 05/05/2016
27/04/2016 10/05/2016 18/05/2016
11/05/2016 25/05/2016 02/06/2016
26/05/2016 10/06/2016 17/06/2016
13/06/2016 27/06/2016 05/07/2016
28/06/2016 12/07/2016 19/07/2016
13/07/2016 26/07/2016 02/08/2016
27/07/2016 10/08/2016 18/08/2016
11/08/2016 26/08/2016 02/09/2016
29/08/2016 09/09/2016 20/09/2016
12/09/2016 27/09/2016 04/10/2016
28/09/2016 11/10/2016 19/10/2016
12/10/2016 25/10/2016 02/11/2016
26/10/2016 08/11/2016 16/11/2016
09/11/2016 23/11/2016 01/12/2016
24/11/2016 08/12/2016 16/12/2016

Πηγή: Taxheaven