Αρ. πρωτ.: Γ456/ 49046/ 3702/ 15/ 16/11.1.2016 Μεταβίβαση λεωφορείων δημόσιας χρήσης (ΛΔΧ) και συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ΛΔΧ λόγω λήψης μέτρων εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων – Καταχώριση στο βιβλιάριο μεταβολών

Αρ. πρωτ.: Γ456/ 49046/ 3702/ 15/ 16/11.1.2016 Μεταβίβαση λεωφορείων δημόσιας χρήσης (ΛΔΧ) και συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ΛΔΧ λόγω λήψης μέτρων εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων – Καταχώριση στο βιβλιάριο μεταβολών

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2016
Αρ. Πρωτ. Γ456/49046/3702/15/16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
101 91 Παπάγος
Γ. Γεωργόπουλος
210-650 8408
210 650 8451
g.georgopoulos@yme.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση λεωφορείων δημόσιας χρήσης (ΛΔΧ) και συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ΛΔΧ λόγω λήψης μέτρων εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων – Καταχώριση στο βιβλιάριο μεταβολών


ΣΧΕΤ.: Η αριθ. Β4/63291/4979/10.12.2014 εγκύκλιος (ΑΔΑ 7ΤΗΞ1-ΨΘΘ) της Διεύθυνσης Συνδυασμένων Μεταφορών του ΥπΥΠΜΕΔΙ

Η με το ανωτέρω σχετικό εγκύκλιος που αφορά μεταβίβαση φορτηγών αυτοκινήτων και συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) φορτηγών λόγω λήψης μέτρων εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις μεταβίβασης λεωφορείων δημόσιας χρήσης (ΛΔΧ), καθώς και μεταβίβασης συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ΛΔΧ.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την εφαρμογή των ανωτέρω.Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ
Θ. ΠΕΡΚΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Γεωργόπουλος ΓιώργοςΠηγή: Taxheaven