Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1001453 ΕΞ 2016/5.1.2016 Απαλλαγή Επιτυχόντων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1001453 ΕΞ 2016/5.1.2016 Απαλλαγή Επιτυχόντων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους

Αθήνα, 5/1/2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1001453 ΕΞ 2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο:210 3375138-9
Fax:210 3375049

ΘΕΜΑ : « Απαλλαγή Επιτυχόντων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους »

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/29.08,2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»,

2. το άρθρο 4 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/31-3-2011) όπως ισχύουν,

3. το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011),

4. το Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007),

5. το Π.Δ. 410/88 (ΦΕΚ 191/Α/30.08.1988),όπως ισχύει,

6. την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6Α1153411 ΕΞ 2011/9.11.2011 (ΦΕΚ 2656/Β/9-11-2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της ΑΥΟ Δ6Α 1028842 ΕΞ 2013/19.2.2013 (ΦΕΚ 486/Β/1-3-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών,

7. τις υπ' αριθμ. πρωτ : Δ2Α 1170034 ΕΞ 2011 ΑΥΟ και Δ2Α 1042539 ΕΞ 2013 ΑΥΟ «Προκηρύξεις - προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για την επιλογή των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους»,

8. το υπ' αριθμ. πρωτ. : Ε.Ε.Ε.Ε.Β. 1104403 ΕΞ 28/6/2013 έγγραφο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού για τις θέσεις του Υπουργείου Οικονομικών που καλύπτονται από Ελεγκτές Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους,

9. την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6Α 1105815 ΕΞ 2013/2.7.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

10. την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ. ΟΡΓ. Α 1147309 ΕΞ 6-11-2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί κατανομής των οργανικών θέσεων προσωπικού μεταξύ των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου,

11. την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ 2014/6.11.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων περί κατανομής των οργανικών θέσεων προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στις οργανικές μονάδες που τη συνκροτούν, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

12. την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β/28.1.2013) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

13. την υπ' αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003412 ΕΞ 2015/22.10.2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2294/Β/22.10.2015) «Ορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων»,

14. τη γνώμη του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου όπως διατυπώθηκε κατά την συνεδρίαση του στις 21-12-2015,

15. το αρ. πρωτ. 423/21-12-2015 ενημερωτικό σημείωμα της Προέδρου του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου,

16. τις υπηρεσιακές ανάγκες,

17. τις αιτήσεις των υπαλλήλων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την απαλλαγή των παρακάτω Επιτυχόντων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους:

Α/Α ΑΜΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1 404863 ΓΙΔΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
2 352153 ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
3 418764 ΚΟΡΝΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
4 351528 ΡΟΥΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΔΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Β. Η απόφαση να κοινοποιηθεί άμεσα στους παραπάνω υπαλλήλους.

Γ. Οι υπάλληλοι με α/α: 1 και 4 που έχουν παρουσιαστεί στην υπηρεσία τοποθέτησης τους ως Ελεγκτές Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, θα επιστρέψουν στην οργανική τους θέση και να μας αποσταλεί αποδεικτικό αναχώρησης και άφιξής τους στο fax: 2103375049.


Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠηγή: Taxheaven