Αριθ. Πρωτ.: 1500.1/3658/2016/431/19.1.2016 Σχετικά με την εθελούσια φορολόγηση εφοπλιστών

Αριθ. Πρωτ.: 1500.1/3658/2016/431/19.1.2016 Σχετικά με την εθελούσια φορολόγηση εφοπλιστών

Πειραιάς, 19 Ιανουαρίου 2016

Αριθ. Πρωτ.: 1500.1/3658/2016/431


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη
Ταχ. Κώδικας: 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ.: 213 137 1464
Fax : 213 1374336
E-mail: kc@vria.eov.gr


ΘΕΜΑ: Απάντηση της αριθ. πρωτ. 2053/18-12-2015 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Ν. Κούζηλου.

Την ευθύνη φορολόγησης των ναυτιλιακών εταιρειών και του πλοίου έχει ως αρμοδιότητα το ΥΠΟΙΚ με βάση τον Ν. 27/1975. Πρόκειται για ένα σύστημα φορολόγησης των υπόχρεων πλοιοκτητών με βάση τη χωρητικότητα και την ηλικία των υπό ελληνική σημαία πλοίων.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ Α' 223/07-10-2014) κυρώθηκε και έχει την ισχύ νόμου το από 18-7-2013 Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και η από 31-7-2014 Πρόσθετη Πράξη αυτού.
Τα κύρια σημεία του κυρωθέντος Συνυποσχετικού συνοψίζονται στα ακόλουθα:


1. Ο χρόνος καταβολής της Οικειοθελούς Παροχής ορίζεται η τετραετία 2014-2017.

ii. Η οικειοθελής παροχή αφορά τόσο τα υπό ελληνική σημαία όσο και τα υπό ξένη σημαία πλοία που διαχειρίζονται οι εταιρείες.

iii. 0 υπολογισμός της Οικειοθελούς Παροχής γίνεται με βάση τα πλοία τα οποία εκμεταλλεύεται, κατά κυριότητα ή μη, ή διαχειρίζεται έκαστος των συμβαλλόμενων. Επισημαίνεται ότι αρχικά στο από 18-7-13: Συνυποσχετικό μεταξύ των συμβαλλομένων (Ελληνικό Δημόσιο - Ναυτιλιακή Κοινότητα)(αρ.42 του ν.4301/2014) είχε εκτιμηθεί η είσπραξη του ποσού των 140.000.000  ετησίως επί τριετία, αθροιστικά για την οικειοθελή παροχή, την φορολογική υποχρέωση που επιβλήθηκε στις πλοιοκτήτριες εταιρείες με ξένη σημαία και την επιβληθείσα έκτακτη εισφορά της παρ.1 του αρ. 45 του ν.4141/2013. Το ανωτέρω ποσό, μαζί με την επιβληθείσα ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 του ν.3986/2011, στην από 31-7-14 πρόσθετη πράξη στο Συνυποσχετικό, ορίστηκε ενδεικτικά στο ύψος των 105.000.000  ετησίως επί τετραετία.
 

Η συμμετοχή των εταιρειών στην «Οικειοθελή Παροχή της Ναυτιλιακής Κοινότητας» λαμβάνει χώρα μέσω της υπογραφής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού και της Πρόσθετης Πράξης αυτού καθώς και της δήλωσης των εξατομικευμένων στοιχείων των διαχειριζομένων από τις εταιρείες πλοίων. Μέχρι σήμερα έχουν δηλώσει στο Υπουργείο συμμετοχή στην Οικειοθελή Παροχή της Ναυτιλιακής Κοινότητας 518 εταιρείες. Το ποσοστό της χωρητικότητας των ενεργών διαχειριζομένων πλοίων (O.X./gt) του συνόλου των εταιρειών, οι οποίες έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία του Συνυποσχετικού μεταξύ του Ελληνικού Δημόσιου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού αριθμού των πλοίων τα οποία διαχειρίζονταν, με στοιχεία του έτους 2014, ανέρχετο σε ποσοστό της τάξεως πλέον του 90% επί της συνολικής χωρητικότητας μετρούμενες σε ο.χ. των διαχειριζομένων πλοίων.

Για τα οικονομικά στοιχεία αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών.


Ο Υπουργός
Θοδωρής Δρίτσας
 

Πηγή: Taxheaven