Αριθμ. πρωτ.: οικ Α 3828/245/22.1.2016 Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 148/2015 Γνωμοδότησης του Γ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί χορήγησης και ανανέωσης ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου

Αριθμ. πρωτ.: οικ Α 3828/245/22.1.2016 Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 148/2015 Γνωμοδότησης του Γ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί χορήγησης και ανανέωσης ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: οικ Α 3828/245

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες : Κ. Σαρρή
Τηλέφωνο : 210 6508094
FAX : 210 650 8451
e-mail : k.sarri@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 148/2015 Γνωμοδότησης του Γ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί χορήγησης και ανανέωσης ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου.

Σας κοινοποιείται, προς ενημέρωση και τις δικές σας τυχόν ενέργειες, η υπ’ αριθμ. 148/2015 Γνωμοδότηση του Γ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με θέματα χορήγησης και ανανέωσης ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου κατά τα οριζόμενα του άρθρου 95 του ν.4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και, ως εκ τούτου, αποτελεί πράξη υποχρεωτική για τη Διοίκηση.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Β. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Κατερίνα Σαρρή

Πηγή: Taxheaven