ΠΟΛ.1013/21.1.2016 Κοινοποίηση της 22/2014 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

ΠΟΛ.1013/21.1.2016 Κοινοποίηση της 22/2014 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Γ'- Α'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10   
Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα   
Πληροφορίες: Βλάχου Μ, Δασουράς Β.
Τηλέφωνο: 210 - 3375149 210 - 3375314
ΦΑΞ: 210 - 3375001

ΠΟΛ 1013/2016

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της 22/2014 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.


Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την 22/2014 ομόφωνη Γνωμοδότηση της Α' Τακτικής Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών.

1.    Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση αυτή, κοινωνία αστικού δικαίου, που έχει ως αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, ως παγίων στοιχείων της υπ' αυτής ασκουμένης επιχειρήσεως, μπορεί να διενεργήσει, απ' ευθείας στο όνομά της, αποσβέσεις για τα εν λόγω ακίνητα, κατ' εφαρμογή της διατάξεως της περίπτ. στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994.

2.    Οι διατάξεις της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, οι οποίες ίσχυαν μέχρι 31.12.2013, είναι ανάλογες των άρθρων 22 (εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες) και 24 (αποσβέσεις) του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), που ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2014 και μετά. Τέλος, επισημαίνεται ότι η αλλαγή των διατάξεων δεν επηρεάζει την ουσία της γνωμοδότησης, δηλαδή ότι η κοινωνία διενεργεί αποσβέσεις απ' ευθείας στο όνομά της σε ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησής της (εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων).Ακριβές Αντίγραφο    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς    ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ
Τμήματος ΔιοίκησηςΠηγή: Taxheaven