Αρ. πρωτ.: Δ14Β 1082681 ΕΞ 2015/17.6.2015 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αμοιβή για παροχή υπηρεσιών από σύνδικο πτώχευσης

Αρ. πρωτ.: Δ14Β 1082681 ΕΞ 2015/17.6.2015 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αμοιβή για παροχή υπηρεσιών από σύνδικο πτώχευσης

Αθήνα, 17/6/2015
Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1082681 ΕΞ2015

Πρωτ. Εισ.:1048042/9.4.2015
1066658/15.5.2015
1068056/19.5.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΦΠΑ

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Φ. Αθανασάκη
Τηλέφωνο : 210- 3647202-5
Fax : 210- 3645413
e-mail : dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

Θέμα: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αμοιβή για παροχή υπηρεσιών από σύνδικο πτώχευσης.

Σχετ: Τα από 9.4.2015,15.5.2015 και 19.5.2015 έγγραφά σας

Με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφά σας έχει τεθεί το θέμα της φορολογικής αντιμετώπισης, από πλευράς ΦΠΑ, της αμοιβής για παροχή υπηρεσιών από σύνδικο πτώχευσης σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 2 και 8 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), αντικείμενο του φόρου είναι (εκτός των άλλων) και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιείται από επαχθή αιτία.

Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 περιπτ. γ του άρθρου 36 ορίζεται ότι τις υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο έχουν ο προσωρινός ή οριστικός σύνδικος, σε περίπτωση πτώχευσης του υποκείμενου στο φόρο.

2. Aπό τα ανωτέρω προκύπτει ότι η αντιπαροχή που λαμβάνει ο οριζόμενος ως σύνδικος πτώχευσης υπάγεται σε κάθε περίπτωση σε ΦΠΑ, χωρίς να υφίσταται διαφοροποίηση από τον χαρακτηρισμό της αμοιβής αυτής ως δικηγορικής ή όχι.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο ΦΠΑ υπολογίζεται επί του ποσού που επιδικάζει, το δικαστήριο, ως αμοιβή στο σύνδικο πτώχευσης.Ο Γενικός Διευθυντής Φορολογικής Διοίκησης
Ιωάννης Μπάκας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΠηγή: Taxheaven