Αρ. πρωτ.: Δ14Β 1061918 ΕΞ 2015/29.4.2015 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αμοιβή για παροχή υπηρεσιών από κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς

Αρ. πρωτ.: Δ14Β 1061918 ΕΞ 2015/29.4.2015 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αμοιβή για παροχή υπηρεσιών από κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς

Αθήνα, 29/04/2015
Αρ. Πρωτ: Δ14Β1061918ΕΞ2015

Πρωτ. Εισ.:103941/6.3.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΦΠΑ

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Φ. Αθανασάκη
Τηλέφωνο : 210- 3647202-5
Fax : 210- 3645413
e-mail : dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

Θέμα: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αμοιβή για παροχή υπηρεσιών από κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς.

Σχετ: Το από 3.3.2015 έγγραφό σας

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας έχει τεθεί το θέμα της φορολογικής αντιμετώπισης, από πλευράς ΦΠΑ, της αμοιβής για παροχή υπηρεσιών από κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 2 και 8 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), αντικείμενο του φόρου είναι (εκτός των άλλων) και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιείται από επαχθή αιτία.

Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 ως παροχή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο του φόρου λογίζεται και η εκτέλεση υπηρεσίας με καταβολή αποζημίωσης ύστερα από επιταγή δημόσιας αρχής ή στο όνομά της ή σε εκτέλεση νόμου.

Περαιτέρω με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 10/87 διευκρινίζεται ότι το δημόσιο δεν απαλλάσσεται από τον επιρριπτόμενο σε βάρος του ΦΠΑ, κατά την αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών, με τον οποίο επιβαρύνεται όπως οι τελικοί καταναλωτές

2. Aπό τα ανωτέρω προκύπτει ότι η αντιπαροχή που λαμβάνουν οι οριζόμενοι ως κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς υπάγεται σε ΦΠΑ, χωρίς να υφίσταται διαφοροποίηση από τον τρόπο που καλύπτεται η αμοιβή (είτε καταβάλλεται είτε από το ενεργητικό της εκκαθαριζόμενης περιουσίας ή καλύπτεται από τον προϋπολογισμό με την έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής).Ο Γενικός Διευθυντής Φορολογικής Διοίκησης
Ιωάννης Μπάκας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΠηγή: Taxheaven