Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 532/19.11.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος για τον τρόπο που θα λυθεί οριστικό (και θα διαγραφεί από το ΓΕΜΗ) ΕΠΕ, της οποίας έληξε η διάρκειά και της οποίας ο μοναδικός εκκαθαριστής απεβίωσε

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 532/19.11.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος για τον τρόπο που θα λυθεί οριστικό (και θα διαγραφεί από το ΓΕΜΗ) ΕΠΕ, της οποίας έληξε η διάρκειά και της οποίας ο μοναδικός εκκαθαριστής απεβίωσε

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 532

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα

Θέμα : «Αντιμετώπιση αιτήματος για τον τρόπο που θα λυθεί οριστικό (και θα διαγραφεί από το ΓΕΜΗ) ΕΠΕ, της οποίας έληξε η διάρκειά και της οποίας ο μοναδικός εκκαθαριστής απεβίωσε.»

Σχετικό : Επιστολή σας, με α.π. 5920/30-09-2015 και α.π. ΕΣ 468/02-10-2015.

Απαντώντας στην ανωτέρω επιστολή σας, σχετικά με «Αντιμετώπιση αιτήματος για τον τρόπο που Θα λυθεί οριστικό (και θα διαγραφεί από το ΓΕΜΗ) ΕΠΕ με επωνυμία "............. ΕΠΕ", της οποίας έληξε η διάρκεια και της οποίας ο μοναδικός εκκαθαριστής απεβίωσε.», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

1. Με δεδομένο ότι η δεκαετής διάρκεια της Εταιρείας, με επωνυμία ''............. ΕΠΕ", που συστήθηκε το 1997 χωρίς να παραταθεί, έληξε το 2007, η εταιρεία αυτόματα λύθηκε και τέθηκε έκτοτε σε εκκαθάριση.

2. Επίσης με δεδομένο ότι, ο μοναδικός ορισμένος από το καταστατικό ως εκκαθαριστής απεβίωσε, θα πρέπει από τον εναπομείναντα εταίρο να ζητηθεί, να οριστεί δικαστικά νέος εκκαθαριστής της εταιρείας ο οποίος θα ολοκληρώσει την εκκαθάρισή της και τις διαδικασίες οριστικής λύσης και διαγραφής της εταιρείας από το ΓΕΜΗ.


Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Σφακιανάκης


Πηγή: Taxheaven