Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 498/4.11.2015 Εγγραφή στο ΓΕΜΗ της Αλλοδαπής Μη Κερδοσκοπικής - Μη Κυβερνητικής Εταιρείας με επωνυμία «......................»

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 498/4.11.2015 Εγγραφή στο ΓΕΜΗ της Αλλοδαπής Μη Κερδοσκοπικής - Μη Κυβερνητικής Εταιρείας με επωνυμία «......................»

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ. 498

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα

Θέμα: Εγγραφή στο ΓΕΜΗ της Αλλοδαπής Μη Κερδοσκοπικής - Μη Κυβερνητικής Εταιρείας με επωνυμία «......................»

Σχετικά : Αίτησή σας, από 21/10/2015 και α.π. ΕΣ 498/22.10.2015

Απαντώντας στην αίτησή σας, σχετικό με την «εγγραφή στο ΓΕΜΗ της Αλλοδαπής Μη Κερδοσκοπικής - Μη Κυβερνητικής Εταιρείας με επωνυμία «...........», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει διατυπωθεί σχετικό με τις ΜΚΟ, στο έγγραφο μας (αρ. πρωτ. 369/22.7.2015), το οποίο είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική δ.νση: http://www.businessportal.gr/egkyklioi.php, και με το οποίο απαντάται το ερώτημά σας.
 

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Σφακιανάκης


Πηγή: Taxheaven