Ανακοίνωση Ε.Λ.Τ.Ε. 002/2016 Επιλογή Δείγματος Φακέλων για τη διενέργεια ποιοτικού ελέγχου

Ανακοίνωση Ε.Λ.Τ.Ε. 002/2016 Επιλογή Δείγματος Φακέλων για τη διενέργεια ποιοτικού ελέγχου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ

Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα, Τ: 210 3242648, F: 210 3234141, www.elte.org.gr

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 002/2016

«Επιλογή Δείγματος Φακέλων για τη διενέργεια ποιοτικού ελέγχου»


Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 5 του ν. 3148/2003, όπως ισχύει, την Κανονιστική Πράξη υπ΄ αριθμ. 007/2015 και την Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. 001/2016 αναφορικά με τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων ανακοινώνει ότι:

Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ), το οποίο είναι αρμόδιο για την κατάρτιση του προγράμματος διενέργειας ποιοτικών ελέγχων, δύναται να γνωστοποιεί στην ελεγχόμενη εταιρεία τους φακέλους που επιλέγονται για επισκόπηση, κατά την ημερομηνία έναρξης του ποιοτικού ελέγχου από τους εντεταλμένους ελεγκτές της ΕΛΤΕ.


Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ
Γεώργιος ΒενιέρηςΠηγή: Taxheaven