Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 586/14.12.2015 Υπενθύμιση για «Άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων/εκκρεμοτήτων, που εμφανίζονται στη Βάση Δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ.

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 586/14.12.2015 Υπενθύμιση για «Άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων/εκκρεμοτήτων, που εμφανίζονται στη Βάση Δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 586

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα

Θέμα: Υπενθύμιση για «Άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων / εκκρεμοτήτων, που εμφανίζονται στη Βάση Δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ.».

Σχετικά: Επιστολή μας αρ. πρωτ. 525/06-11-2015

Αγαπητοί Συνεργάτες

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας «για την εύρυθμη λειτουργία του ΓΕΜΗ», με την ανωτέρω σχετική επιστολή μας, ζητήσαμε από όλες τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου οι εκκρεμότητες και οι ελλείψεις, σε καταχωρίσεις στη βάση δεδομένων του ΓΕΜΗ, να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι πέραν της 31/12/2015.

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στα συγκριτικά στοιχεία, όπου εμφανίζεται η κατάσταση όπως ήταν στις 5/10/2015 και όπως έχει διαμορφωθεί στις 11/12/2015, διαπιστώσαμε ότι, ορισμένες υπηρεσίες ΓΕΜΗ, δεν έχουν βελτιώσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις εκκρεμότητες και τις ελλείψεις, σε καταχωρίσεις στη βάση δεδομένων του ΓΕΜΗ.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Εποπτικό Συμβούλιο του Γ.Ε.ΜΗ, σας καλεί εκ νέου, να εντείνετε τις προσπάθειες, έτσι ώστε πάση θυσία, να διασφαλισθεί η περαιτέρω ομαλή λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. και να εξαλειφθούν οι όποιες πραγματικές εκκρεμότητες μέχρι την 31/12/2015.

Σχετικές επικαιροποιημένες καταστάσεις, μπορείτε να ζητήσετε για να σας σταλούν από την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ.
 

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Σφακιανάκης


Πηγή: Taxheaven