Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 590/18.12.2015 Δυνατότητα μεταφοράς χρέωσης και είσπραξης «Τελών Τήρησης Μερίδας Γ.Ε.ΜΗ.» σε επόμενο έτος

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 590/18.12.2015 Δυνατότητα μεταφοράς χρέωσης και είσπραξης «Τελών Τήρησης Μερίδας Γ.Ε.ΜΗ.» σε επόμενο έτος

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 590

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 10671 Αθήνα

ΘΕΜΑ : Δυνατότητα μεταφοράς Χρέωσης και είσπραξης «Τελών Τήρησης Μερίδας Γ.Ε.ΜΗ.» σε επόμενο έτος.

ΣΧΕΤΙΚΑ: Επιστολή της ΚΕΕΕ με αρ. πρωτ. 3694/10-12-2015 και με αρ. πρωτ. ΕΣ 590/16-11-2015

Το Εποπτικό Συμβούλιο του ΓΕΜΗ, στη συνεδρίασή του της 18-12-2015, συζήτησε την ανωτέρω σχετική επιστολή της ΚΕΕΕ και στα πλαίσια της αρμοδιότητας του "για την εύρυθμη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ.", αποφάσισε ομόφωνα, να συνηγορήσει υπέρ της πρότασης της ΚΕΕ και να εκφράσει την άποψη/σύμφωνη γνώμη του, έτσι ώστε:

α) τα τυχόν μη εισπραχθέντα, τέλη τήρησης της Μερίδας των υπόχρεων στο Γ.Ε.ΜΗ. του έτους 2015, μεταφερθούν και χρεωθούν για συνείσπραξη, με τα αντίστοιχα τέλη Γ.Ε.ΕΜΗ., του επόμενου έτους και

β) να προχωρήσει η ΚΥ ΓΕΜΗ της ΚΕΕ σε αντίστοιχη τροποποίηση του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ.Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Σφακιανάκης

Πηγή: Taxheaven