Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρ. πρωτ.: ΔΒ3Ζ/ οικ. 3360/28.1.2016 Καταγραφή πιστοποιήσεων Ιδιωτικών Κλινικών

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρ. πρωτ.: ΔΒ3Ζ/ οικ. 3360/28.1.2016 Καταγραφή πιστοποιήσεων Ιδιωτικών Κλινικών

Μαρούσι, 28/1/2016
Αρ. πρωτ. : ΔΒ3Ζ/οικ. 3360

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
www.eopyy.gov.gr

Γενική Δ/νση: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/νση: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τμήμα: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πληροφορίες: Δ. Μπουντούρης
Τηλ.: 210-8110866, Fax: 210-8110870
Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, 15123 Μαρούσι
E-mail: d8.t6@eopyy.gov.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Καταγραφή πιστοποιήσεων Ιδιωτικών Κλινικών».


Σε εφαρμογή του άρθρου 5 της Υπουργικής Απόφασης Γ3γ/65273/15-9-2015 (ΦΕΚ 2036/Β/17-9-2015), παρακαλούμε όλες τις συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ Ιδιωτικές Κλινικές όπως προβούν μέχρι 12-2-2016 στην αποστολή όλων των επίσημων πιστοποιήσεών τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση d8.t6@eopyy.gov.gr . Στην ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση θα πρέπει οι Συμβεβλημένες Κλινικές να αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή οποιαδήποτε επίσημη πιστοποίηση ή διαπίστευση αφορά την Κλινική ή Τμήμα της Κλινικής.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.Ο Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ
Σ. Μπερσίμης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΠηγή: Taxheaven