Αρ. πρωτ.: 1972/2.2.2016 Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων

Αρ. πρωτ.: 1972/2.2.2016 Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων

Αθήνα, 2-2-2016
Αρ. Πρωτ. 1972

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Πληρ.: ΜΦυώ., ΠανΑλεξρπουλος
Τηλ.: 2106470370 (141, Φ)
FAX: 2106470375
E-mail: pothen-katalogos@gedd.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων


Σχετ.: Τα με αρ.πρωτ. 27256/11.12.2015 και 257/7.1.2016 έγγραφα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων παρακαλούμε να υπενθυμίσετε στους υπόχρεους υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (ΔΠΚ) και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων (ΔΟΣ) στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης την υποχρέωσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015/24.11.2015 (ΦΕΚ Β' 2579-30/11/2015) απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών» προκειμένου να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα η διαδικασία μέχρι την 16η Φεβρουαρίου 2016.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΠΟΘΕΝ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση (https://www.pothen.gr) με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
Λέανδρος Ρακιντζής Αρεοπαγίτης ε.τ.

Πηγή: Taxheaven