Αριθμ. πρωτ.: οικ. 4421/12.2.2016 Ανταπόκριση φορέων στην υπ’ αριθμ. 2/1523/18-1-2016 Εγκύκλιό μας περί επικαιροποίησης στοιχείων εκκρεμοτήτων διορισμών τακτικού προσωπικού που αφορούν σε οριστικά αποτελέσματα διαδικασιών που έχουν διενεργηθεί από το ΑΣΕΠ

Αριθμ. πρωτ.: οικ. 4421/12.2.2016 Ανταπόκριση φορέων στην υπ’ αριθμ. 2/1523/18-1-2016 Εγκύκλιό μας περί επικαιροποίησης στοιχείων εκκρεμοτήτων διορισμών τακτικού προσωπικού που αφορούν σε οριστικά αποτελέσματα διαδικασιών που έχουν διενεργηθεί από το ΑΣΕΠ

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 4421

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α)
Δ/νση Προσωπικού Τ.Α
Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τ.Α

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα
Fax: 213 136 4383
http:// www.ypes.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Ανταπόκριση φορέων στην υπ’ αριθμ. 2/1523/18.1.2016 Εγκύκλιό μας περί επικαιροποίησης στοιχείων εκκρεμοτήτων διορισμών τακτικού προσωπικού που αφορούν σε οριστικά αποτελέσματα διαδικασιών που έχουν διενεργηθεί από το ΑΣΕΠ και δεν καλύπτονται από εκδοθείσες αποφάσεις κατανομής προσωπικού


Παρά την προθεσμία που τέθηκε στην εν θέματι Εγκύκλιό μας (29-1-2016) αλλά και την εκτεταμένη και αλλεπάλληλη επικοινωνία των στελεχών της υπηρεσίας μας με τους υπόχρεους φορείς που απέστειλαν λανθασμένα ή και ελλιπή στοιχεία στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εγκυκλίου, εξακολουθούν να υφίστανται φορείς οι οποίοι είτε δεν ανταποκρίθηκαν καν στην Εγκύκλιο είτε δεν αποκατάστησαν τα προβλήματα που σημειώθηκαν στα στοιχεία τους.

Οι συγκεκριμένοι φορείς καθώς και το είδος του προβλήματος που τους χαρακτηρίζει εμφανίζονται στον Πίνακα Α. που έχει αναρτηθεί, ως συνημμένο του παρόντος, στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου, στην ενότητα «Το Υπουργείο – Έγγραφα» ( http://www.ypes.gr/el/Ministry/eggrafa/ ).

Στην ίδια ενότητα έχει επίσης αναρτηθεί ο Πίνακας Β., στον οποίο καταγράφονται αναλυτικά όλα τα λανθασμένα α/α εγγραφών που καταχώρησαν οι φορείς στον Πίνακα 2 που απέστειλαν στην υπηρεσία μας (περίπτωση προβλήματος Πίνακα Α : «ΛΑΘΗ ΣΤΑ Α/Α ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΘΩΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ 1»).

Παρακαλούμε για την αποστολή των απαιτούμενων στοιχείων και την αποκατάσταση των ελλείψεων / λαθών μέχρι τις 17-2-2016. Πέραν της προθεσμίας αυτής, στοιχεία που θα αποσταλούν από τους φορείς για εκκρεμότητες διορισμών δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τη σχετική επεξεργασία που θα διενεργήσει η υπηρεσία μας. Το παρόν μπορεί να αγνοηθεί από τους φορείς που απέστειλαν την απαιτούμενη πληροφόρηση προ της λήψης του παρόντος.Ο Γενικός Γραμματέας
Κώστας ΠουλάκηςΠηγή: Taxheaven