Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1023400 ΕΞ 2016/15.2.2016 Κοινοποίηση ενημέρωσης σχετικά με τη θέση σε ισχύ του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, α

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1023400 ΕΞ 2016/15.2.2016 Κοινοποίηση ενημέρωσης σχετικά με τη θέση σε ισχύ του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, α

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1023400 ΕΞ2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Αγγελική Καρανικόλα
Τηλέφωνο: 210 69 87 513
FAX: 210 69 87 489
Email: d17- c@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ενημέρωσης σχετικά με τη θέση σε ισχύ του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΣΧΕΤ: 1. Η αριθ. πρωτ. Δ17Γ 5028487 ΕΞ 30.6.2011 ΔΥΟ [Κοινοποίηση της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα)].

2. Η αριθ. πρωτ. Δ17Γ5013398ΕΞ2014/03.06.2014 ΔΥΟ (Κοινοποίηση του πρόσθετου πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΕ- Δημοκρατίας της Κορέας, που αφορά τροποποιήσεις για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ)

Σας κοινοποιούμε με την παρούσα, ενημέρωση σχετικά με τη θέση σε ισχύ του πρόσθετου πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα), αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 15/22.01.2016).

Ειδικότερα, με το υπ'αριθ. (2) σχετικό, σας είχε κοινοποιηθεί το εν λόγω πρόσθετο πρωτόκολλο με την επισήμανση ότι εφαρμοζόταν σε προσωρινή βάση με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2013, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των διαδικασιών που προβλέπονταν για τη σύναψή του.

Με την κοινοποιούμενη ενημέρωση, γνωστοποιείται ότι το πρόσθετο πρωτόκολλο της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ, που υπεγράφη στις 25/3/2014, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 1 αυτού, τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016.

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ 

Πηγή: Taxheaven