Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Ε 1023284 ΕΞ 2016/12.2.2016 Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευομένων σε διημερίδα με τίτλο: «Θέματα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από τυχερά παίγνια»

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Ε 1023284 ΕΞ 2016/12.2.2016 Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευομένων σε διημερίδα με τίτλο: «Θέματα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από τυχερά παίγνια»

Αθήνα. 12/02/2016
Αρ. Πρωτ : ΔΔΑΔ Ε 1023284 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ2)
ΤΜΗΜΑ Ε'

Ταχ. Δ/νση:Χανδρή 1 και Θεσ/νίκης
Ταχ. Κώδικας:18346 Μοσχάτο
Πληροφορίες:Ελένη Καναβού
Λουίζα Χαλόφτη
Τηλέφωνο:210 480 2920
210 4802917
Fax:210 480 2909
e-mail: ekanavou@ekdd.gr
lhalofti@ekdd.gr

Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευομένων σε διημερίδα με τίτλο: «Θέματα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από τυχερά παίγνια».

Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για τη συνεχή ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού, έχει προγραμματιστεί για το Α' εξάμηνο 2016, η υλοποίηση διημερίδων με τίτλο: «Θέματα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από τυχερά παίγνια», που θα διεξαχθούν στην Αθήνα, σε αίθουσα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α, (Πειραιώς 211 και Θράκης 2) και στη Θεσσαλονίκη, σε αίθουσα του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης (Κωλέττη Ιωάννη 25Δ) κατά τις πρωινές ώρες 08.00-15.00. Η διημερίδα αφορά υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την παρακάτω κατανομή:

i. Εκπαιδευτική σειρά: 17-18/03/2016, που πραγματοποιείται στην Αθήνα:

Η Ομάδα Στόχος ορίζεται ως εξής:
Δ.Ο.Υ. των περιφερειών: Αττικής, Πειραιά, Στερεάς Ελλάδας Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, νομού Ζακύνθου και ΚΕΦΟΜΕΠ.
• Ένας υπάλληλος από το Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογούμενους, που ασχολείται με τα θέματα των φορολογιών κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια και:
i. να μην έχει παρακολουθήσει τις προηγούμενες διημερίδες με τίτλο: "ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ" και
ii. κατά προτίμηση ο υπάλληλος να έχει σχετική εμπειρία και γνώση του αντικειμένου.

ii. Εκπαιδευτική σειρά: 11-12/04/2016, που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη:
Η Ομάδα Στόχος ορίζεται ως εξής:
Δ.Ο.Υ. των περιφερειών: Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου,Θεσσαλίας και ιονίων Νήσων πλην Ζακύνθου.
• Ένας υπάλληλος από το Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογούμενους, που ασχολείται με τα θέματα των φορολογιών κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια και
i. να μην έχει παρακολουθήσει τις προηγούμενες διημερίδες με τίτλο: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ" και
ii. κατά προτίμηση ο υπάλληλος να έχει σχετική εμπειρία και γνώση ίου αντικειμένου.

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Πίνακα Διανομής, όπως αποστείλουν το αργότερο έως τη Δεύτερα 22/02/2016 στο fax: 210 - 4802909 συμπληρωμένο τον πίνακα με τα στοιχεία του εκπαιδευόμενου που καλείται να συμμετέχει στην αντίστοιχη εκπαιδευτική σειρά καθώς και με τις λοιπές πληροφορίες που ζητούνται.

Για τον υπάλληλο που θα οριστεί να συμμετέχει στις διημερίδες και θα χρειαστεί να μετακινηθεί εκτός έδρας, οι υπηρεσίες τους θα πρέπει να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να εκδώσουν τις αποφάσεις μετακίνησης και να εξασφαλίσουν τις αναγκαίες πιστώσεις για την πληρωμή των δαπανών μετακίνησης τους, δεδομένου ότι η διαμονή και διατροφή τους καλύπτεται από το ΕΚΔΔΑ μέσω του συμβεβλημένου ξενοδοχείου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. προγραμμάτων.

Υπογραμμίζεται ότι για δημοσιονομικούς λόγους δεν προβλέπονται πιστώσεις από εθνικούς πόρους για καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης σε όσους θα διαμείνουν σε φιλικό σπίτι. Ως εκ τούτου, η τυχόν δήλωση διαμονής σε φιλικό/συγγενικό σπίτι θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο υπάλληλος θα παραιτείται ρητά από την αξίωση καταβολής ημερήσιας αποζημίωσης.

Επισημαίνεται, τέλος, πως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΚΔΔΑ είναι η ηλεκτρονική εγγραφή των συμμετεχόντων στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Για το λόγο αυτό, επισυνάπτονται αναλυτικές οδηγίες ηλεκτρονικής εγγραφής προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων (βλ. συνημμένο έγγραφο με Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Εγγραφή Εκπαιδευομένων).

Της παρούσας να λάβουν γνώση όλοι οι προβλεπόμενοι στην Ομάδα-Στόχο με ευθύνη των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών και παρακαλούμε για την έγκαιρη αποστολή των συνημμένων πινάκων.Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνεται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. είναι η ηλεκτρονική εγγραφή των εκπαιδευομένων, για την οποία παρατίθενται οι παρακάτω οδηγίες.

• Οι εκπαιδευόμενοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι ηλεκτρονικά στο ΕΚΔΔΑ πρέπει να επικαιροποιούν τα προσωπικά και υπηρεσιακά στοιχεία τους (όποτε αλλάζουν) χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που έχουν πάρει από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α..

• Οι εκπαιδευόμενοι που δεν είναι εγγεγραμμένοι πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες, προκειμένου να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (www.ekdd.gr) άμεσα.

Οδηγίες ηλεκτρονικής εγγραφής

i. Πριν τη σύνδεση τους με την ηλεκτρονική δ/νση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) (όσοι δε διαθέτουν πρέπει να δημιουργήσουν).

ii. Στη συνέχεια, συνδέονται με την ιστοσελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (www.ekdd.gr). Στη σελίδα που εμφανίζεται στο κάτω μπλε μέρος αριστερά επιλέγουν τη στήλη «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ».

iii. Από κάτω επιλέγουν «Προγράμματα Επιμόρφωσης» και μετά «Αίτηση συμμετοχής».

iv. Στην πράσινη οθόνη που εμφανίζεται ζητείται «Όνομα Χρήστη» και «Κωδικός Πρόσβασης». Εφόσον οι υπάλληλοι δεν έχουν εγγραφεί στην Υπηρεσία και δε διαθέτουν τα παραπάνω στοιχεία, επιλέγουν «Εγγραφείτε στην Υπηρεσία» και εμφανίζεται στην οθόνη φόρμα στην οποία συμπληρώνουν τα εξής υποχρεωτικά πεδία:
Α.Φ.Μ., Όνομα, Επώνυμο, Όνομα Πατρός, Έτος Γεννήσεως, e-mail και τελευταία την Επαλήθευση λέξης: αντιγράφουν τη λέξη ακριβώς (με κολλητά γράμματα) που βλέπουν με κεφαλαία και λατινικοί*;χαρακτήρες.

v. Συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία της φόρμας επιλέγουν την ένδειξη «Υποβολή».

vi. Στη συνέχεια, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) που έχουν δηλώσει στην αίτηση εγγραφής τους θα λάβουν άμεσα μήνυμα (θα εμφανιστεί στα εισερχόμενα ή στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία-spam), με «Όνομα Χρήστη» και «Κωδικό Πρόσβασης».

vii. Επιλέγουν εκ νέου «Αίτηση συμμετοχής» και συμπληρώνοντας «Όνομα Χρήστη» και «Κωδικό Πρόσβασης» εισέρχονται και συμπληρώνουν τα στοιχεία που τους ζητούνται, αφού πρώτα επιλέξουν στο πάνω μέρος κάθε ΟΘΟΝΗΣ την ένδειξη «επεξεργασία». Συμπληρώνοντας και την τελευταία ΟΘΟΝΗ επιλέγουν «Αποθήκευση».

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στη δεύτερη σελίδα, όπου συμπληρώνουν τα υπηρεσιακά τους στοιχεία, θα πρέπει να συμπληρώσουν στο πεδίο «Υπουργείο/Γενική Γραμματεία/Ανεξάρτητη Αρχή» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ, στο πεδίο «Φορέας» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, στο πεδίο «Κατηγορία Φορέα» ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ και ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ και στο πεδίο «Οργανωτική Μονάδα» την Υπηρεσία του υπαλλήλου.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι για τα προγράμματα που είναι στοχευμένα-«κλειστά» για τους υπαλλήλους της ΓΓΔΕ η επιλογή των εκπαιδευομένων θα γίνεται από το Τμήμα Ε' και ως εκ τούτου οι υπάλληλοι δεν θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για τα εν λόγω προγράμματα.

Σημειώνεται ότι με τους ίδιους κωδικούς οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και εκτύπωσης του εντύπου επιλογής συμμετοχής σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, των βεβαιώσεων και των πιστοποιητικών παρακολούθησης για προγράμματα που παρακολούθησαν στο ΕΚΔΔΑ από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 και μετά. Οι ηλεκτρονικές βεβαιώσεις με νόμo (άρθρο 34, Ν.4250/2014) επέχουν θέση ακριβούς αντιγράφου και είναι έγκυρες για κάθε χρήση από τους επιμορφωνόμενους και τις υπηρεσίες τους.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι συμμετέχοντες δύνανται να απευθυνθούν στους παρακάτω υπαλλήλους του Τμήματος Ε' της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ2), στα τηλέφωνα:

ΑΝΘΗ ΑΤΣΙΔΗ: 210-4802915
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: 210-4802911
ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΑΒΟΥ:210-4802920
ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΟΥΠΑΣΑΚΗ:210-4802916
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΝΑΡΑ:210-4802940
ΛΟΥΙΖΑ ΧΑΛΟΦΤΗ:210-4802917
Πηγή: Taxheaven