Αρ. πρωτ.: 5250/17.2.2016 Εγκατάσταση αιθουσών ψυχαγωγίας «escape rooms»

Αρ. πρωτ.: 5250/17.2.2016 Εγκατάσταση αιθουσών ψυχαγωγίας «escape rooms»

Αθήνα, 17 - 2 - 2016
Αρ.Πρ.: 5250

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γ Γ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Δ/νση Πολεοδ. Σχεδ/σμού και Τράπεζας Γης
Τμήμα Πολεοδ/κών Μελετών και Ρυθμίσεων

Ταχ. Δ/νση: Αμαλιάδος 17
Ταχ. Κωδ.: 115 23 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Σπηλιοπούλου
Τηλ.: 213-15.15.384
Fax: 210-64.52.606
E-mail: g.spiliopoulou@prv.ypeka.gr
Web: www.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση αιθουσών ψυχαγωγίας «escape rooms»

Σχετ: (α) Η με αρ. πρ. 5250/5.2.16 αίτηση στο ΥΠΕΝ

Σε απάντηση της (α) σχετικής αίτησης που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας, με την οποία ζητούνται διευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα εγκατάστασης της εν λόγω δραστηριότητας, σημειώνουμε ότι βάσει της περιγραφής της δραστηριότητας, τις κτιριακές ανάγκες και τον αριθμό των συμμετεχόντων, αυτή υπάγεται κατά την άποψή μας στα καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών της παρ. Β.3. του άρθρου 1 του από 23.2/6.3.1987 π.δ. "Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης " (ΦΕΚ 166 Δ’) και επομένως δύναται να εγκατασταθεί στις περιοχές γενικής κατοικίας και πολεοδομικού κέντρου.
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Πηγή: Taxheaven