Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: 530/18.2.2016 Επέκταση εξυπηρέτησης ασφαλισμένων του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου και του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων στο Ν. Αττικής για θέματα υπαγόμενα στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθενείας του ΕΟΠΥΥ και για χο

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: 530/18.2.2016 Επέκταση εξυπηρέτησης ασφαλισμένων του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου και του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων στο Ν. Αττικής για θέματα υπαγόμενα στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθενείας του ΕΟΠΥΥ και για χο

Αθήνα: 18-02-2016
Αριθμ. Πρωτ.: 530

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΙΚΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Ηπείρου 38
Ταχ. Κώδικας: 10433, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-8809551,-554
Fax: 210-8218129

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Επέκταση εξυπηρέτησης ασφαλισμένων του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου και του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων στο Ν. Αττικής για θέματα υπαγόμενα στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθενείας του ΕΟΠΥΥ και για χορήγηση εξόδων κηδείας»

ΣΧΕΤ.: «Το υπ' αριθμ.32685/23.10.2014 Γεν. έγγραφο μας»

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωστοποιούμε ότι από 24/2/2016, για το Νομό Αττικής, η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου και του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων επεκτείνεται και στα Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Περιστερίου, Αγίας Παρασκευής και Καλλιθέας.

Έτσι από 24/2/2016, οι ασφαλισμένοι των δύο Τομέων της Δ/νσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ, εν ενεργεία και συνταξιούχοι καθώς και τα έμμεσα μέλη αυτών, θα εξυπηρετούνται, για:

α) έκδοση ή αντικατάσταση των βιβλιαρίων ασθενείας τους,

β) διακοπή, αναστολή ή κατάργηση του ασφαλιστικού τους δικαιώματος και

γ) χορήγηση εξόδων κηδείας

από τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών, Πειραιά, Πλ. Συντάγματος, Λ. Αλεξάνδρας, Αμαρουσίου, Περιστερίου, Αγίας Παρασκευής και Καλλιθέας. 

Υπενθυμίζουμε ότι για την έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) συνεχίζεται η εξυπηρέτηση τους από όλα τα Περιφερειακά, Τοπικά Υποκ/τα και τα Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ( σχετ. Γεν. Έγγραφο 2204/30-4-2015 ).

Για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν κατά την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων θα απευθύνεστε στη Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ, Ηπείρου 38, Αθήνα ως εξής:

• για θέματα ασφάλισης στα τηλέφωνα 210-8809551, 210-8809554 και 210-8809556

• για θέματα παροχών (έξοδα κηδείας) στα τηλέφωνα 210-8809527, 210-8809547 και 210-8809548

• για θέματα Λογιστηρίου στα τηλέφωνα 210-8809506, 2108809508

Ως προς τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο αρ. πρωτ. 32685/23.10.2015 σχετικό Γεν. Έγγραφο μας.


Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Πηγή: Taxheaven