Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ22/1/23.2.2016 Κοινοποίηση του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2015

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ22/1/23.2.2016 Κοινοποίηση του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2015

Αθήνα, 23/02/2016
Αριθ. Πρωτ. Σ22 / 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Αγίου Κωνσταντίνου 8, 102 41
Πληροφορίες : Μ. Πολυχρονοπούλου
Τηλέφωνο : 210 5215281
Τηλ/πο : 210 5228747
Ηλ/κό ταχυδρομείο : diefpar@ika.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2015


Σας γνωρίζουμε ότι ο Μέσος Ετήσιος Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) για το έτος 2015 (με Έτος βάσης : 2005 = 100,0) είναι ίσος με 118,111.Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΠηγή: Taxheaven