Αριθ. πρωτ.: 9195/25.2.2016 Εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 4 του Νόμου 4315/14 - Ηλεκτρονική Υποβολή

Αριθ. πρωτ.: 9195/25.2.2016 Εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 4 του Νόμου 4315/14 - Ηλεκτρονική Υποβολή

Αθήνα, 25-2-2016
Α.Π.: 9195

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης
Ταχ. Δ/νση : Αμαλιάδος 17
Ταχ. Κώδικας : 115 23

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 4 του Νόμου 4315/14 - Ηλεκτρονική Υποβολή

Σχετ.: (α) Το με α.π. 12103/16.3.2015 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης

Σε συνέχεια του (α) σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι τα ζητούμενα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 4 του Νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α′/24-12-2014), θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από τις Υπηρεσίες Δόμησης, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό στην παρακάτω ηλ. διεύθυνση:

http://pld.ypeka.gr

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους Δήμους της περιοχής αρμοδιότητάς σας σχετικά με την επίσπευση των απαιτούμενων ενεργειών σε εφαρμογή των παραπάνω.H Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος
Ειρήνη ΚλαμπατσέαΠηγή: Taxheaven