Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ71/54/29.2.2016 Στοιχεία απασχόλησης: Ιούνιος 2015

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ71/54/29.2.2016 Στοιχεία απασχόλησης: Ιούνιος 2015

ΑΘΗΝΑ 29/2/2016
Αριθ. Πρωτ. Γ71/54

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό

Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 16 - 10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Αριστείδης Δημακάκος
Τηλ: 210 5224635
FAX: 210 5223655

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2015»

Από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (Α.Π.Δ.) που υποβλήθηκαν για τον Ιούνιο του 2015 και για τις εγγραφές οι οποίες έχουν ελεγχθεί κατά το χρόνο επεξεργασίας, προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:

Τον Ιούνιο του 2015 υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν «Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις» (Α.Π.Δ.) από 240.677 κοινές επιχειρήσεις και 9.335 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις Α.Π.Δ. ανέρχεται σε 1.909.948 εκ των οποίων 1.878.581 σε κοινές επιχειρήσεις και 31.367 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,29% των εργαζομένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 52,53% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,07%, ενώ με μερική απασχόληση το 43,48 %.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:

Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 51,04€ και ο μέσος μισθός σε 1.183,28€, ενώ με μερική απασχόληση ανέρχεται σε 23,86 € και σε 409,44€ αντίστοιχα. Στα οικοδομοτεχνικά έργα τα αντίστοιχα μεγέθη είναι 41,64 € και 551,31€. Στις κοινές επιχειρήσεις το μέσο ημερομίσθιο και η μέση απασχόληση έχουν υπολογισθεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς ανέρχεται στο 62,66% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 59,69%.
 
Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 84,97% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 94,80%. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

Οι αλλοδαποί αντιπροσωπεύουν το 11,62% των ασφαλισμένων, οι αλλοδαποί άνδρες το 12,24% των ασφαλισμένων ανδρών και οι αλλοδαπές γυναίκες το 10,90% των ασφαλισμένων γυναικών. Οι Αλβανοί υπήκοοι αντιπροσωπεύουν το 50,78% των αλλοδαπών ασφαλισμένων. Στους άντρες αλλοδαπούς οι Αλβανοί αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία αφού αντιπροσωπεύουν το 54,15% και ακολουθούν οι Πακιστανοί με 8,15%, οι Ρουμάνοι με 5,71% και οι Βούλγαροι με 5,28%. Στις αλλοδαπές γυναίκες, οι Αλβανίδες αντιπροσωπεύουν το 46,47%, οι Βουλγάρες το 11,78% και οι Ρουμάνες το 8,39%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:

Το 23,24% των ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.-E.T.A.M. είναι ηλικίας μικρότερης των 29 ετών και το 55,74% είναι κάτω των 39 ετών. Τα αντίστοιχα ποσοστά που έδωσε η «Έρευνα Εργατικού Δυναμικού» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για το 2ο τρίμηνο του 2015 είναι ότι το 13,32% του εργατικού δυναμικού είναι κάτω των 29 ετών και το 41,64% κάτω των 39 ετών. Το 73,61% των ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.-E.T.A.M., για το σύνολο των επιχειρήσεων, είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών. Στις κοινές επιχειρήσεις το αντίστοιχο ποσοστό είναι 73,68%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 69,52%. Το αντίστοιχο ποσοστό που έδωσε η «Έρευνα Εργατικού Δυναμικού» της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2ο τρίμηνο του 2015, για το σύνολο των επιχειρήσεων, είναι ότι το 68,99% του εργατικού δυναμικού είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών.

Το 16,03% των ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.-E.T.A.M., για το σύνολο των επιχειρήσεων, είναι ηλικίας 50 έως 64 ετών. Στις κοινές επιχειρήσεις το αντίστοιχο ποσοστό είναι 15,84%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 27,47%.

Το αντίστοιχο ποσοστό που έδωσε η «Έρευνα Εργατικού Δυναμικού» της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2ο τρίμηνο του 2015, για το σύνολο των επιχειρήσεων, είναι ότι το 25,41% του εργατικού δυναμικού είναι ηλικίας 50 έως 64 ετών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:

Από τους Έλληνες ασφαλισμένους το 21,57% απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», το 16,37% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 13,13% σε «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», το 9,10% στη «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», το 7,53% σε «Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες» και το 5,85% στην «Εκπαίδευση».

Το 39,06% των Αλβανών εργάζεται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» το 15,14%, στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» το 14,79% και στις «Κατασκευές» το 13,48%.

Από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς (πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών) εργάζεται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» το 31,78%, στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» το 21,90%, σε «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» το 20,84%, και στη «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας» το 7,27%, ενώ το 0,14% των ασφαλισμένων εργάζεται σε «Ιδιωτικά Νοικοκυριά», δραστηριότητα στην οποία τόσο οι Έλληνες όσο και οι Αλβανοί υπήκοοι έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά απασχόλησης (0,10% και 0,24% αντίστοιχα).

Επίσης προκύπτει ότι από τους εργαζόμενους στις «Κατασκευές» το 26,30% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 3,92% των ασφαλισμένων.

Από τους εργαζόμενους σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» το 23,89% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 19,01% των ασφαλισμένων.

Ακόμη, από τους εργαζόμενους σε «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» το 13,42% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 13,40% των ασφαλισμένων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:

Από τους Έλληνες ασφαλισμένους το 27,14% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», το 24,15% απασχολείται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», ενώ το 13,01% απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες». Οι Αλβανοί υπήκοοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία (43,76%) απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες». Το 32,82% των Αλβανών υπηκόων απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και το 8,19% ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες».

Από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς (πλην αυτών της Ε.Ε.και των Αλβανών) εργάζονται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες» το 41,18%, στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» το 28,60% και ως «Υπάλληλοι Γραφείου» το 11,32%.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015:

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 2,35%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 8,71% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 2,15%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 6,74% με εκείνον του προηγούμενου μήνα. To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,99% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,24%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,08%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,45% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,08%. Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,03% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,69%.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014:

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 6,04%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 13,39% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 5,65%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 4,58%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 13,75%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 3,53%.

Το ποσοστό των απασχολούμενων κάτω των 29 ετών αυξήθηκε από 22,87% σε 23,24%, και το ποσοστό κάτω των 39 ετών μειώθηκε από 56,33% σε 55,74%.

Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων αυξήθηκε από 46,65% σε 46,71%.

To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 3,01%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 2,85% και στο σύνολο μειώθηκε κατά 2,99%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,05%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,90%.

Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 2,98% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 3,72%.

Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 2,35%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 1,70%.

Επισυνάπτουμε έξι πίνακες με συγκεντρωτικά στοιχεία. Αναλυτικότερα στοιχεία μπορείτε να αναζητήσετε από την ιστοσελίδα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. www.ika.gr στην ενότητα «Ενημερώσεις» με ένδειξη «Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής», τα οποία καταχωρούνται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΜΕΛΑΝΘΙΑ ΛΟΥΛΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ   

Πηγή: Taxheaven