Αρ. πρωτ.: 23.678/1.3.2016 Διενέργεια Ελέγχων

Αρ. πρωτ.: 23.678/1.3.2016 Διενέργεια Ελέγχων

Αθήνα, 01 –Μαρτίου -2016
Αρ. Πρωτ. : 23.678

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
-ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ.
-ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ.

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20
Τ.Κ.: 101 81
Πληροφορίες : Νεκτ. Χελιώτης
Τηλέφωνο : 213-1514200
213-1514118
Fax : 210-3842642
Email:heliotisnek@gge.gr
antwnarakos@gge.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : «Διενέργεια Ελέγχων».


1) Με αφορμή το προσφυγικό θέμα και λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών που αντιμετωπίζει η Χώρα, παρακαλούμε όπως σε συνεργασία με τις κατά τόπους αστυνομικές αρχές, όπου κρίνετε απαραίτητο, διενεργήσετε ελέγχους σε όλο το φάσμα της καθ’ ύλη αρμοδιότητός σας, σε σημεία –χώρους όπου παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση των προσφυγικών ροών, (Σ.Ε.Α-επί της Εθνικής Οδού: Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Σύνορα), χώρους εστίασης, χώρους άμεσα προσκείμενους σε αυτή καθώς και σε χώρους εστίασης εντός ή άμεσης γειτνίασης με σημεία προσωρινής φιλοξενίας και με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι προμήθειας βασικών προϊόντων), ώστε να αποτραπούν φαινόμενα εκμετάλλευσης ή άλλων καταχρηστικών πρακτικών.

2) Σημειώνεται ότι επίκειται άμεσα η έκδοση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με καθορισμό ανώτατων τιμών πώλησης συγκεκριμένων βασικών προϊόντων .

3) Επί των αποτελεσμάτων των ελέγχων σας, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε συνοπτικά στοιχεία στα παρακάτω email:
antwnarakos@gge.gr
heliotisnek@gge.gr
nkalogeropoulou@gge.gr
chgalakou@gge.grΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven